امروز : 269
دیروز : 536
هفته گذشته : 7570
ماه : 41798
کل بازدید : 2614394
کاربران آنلاین : 2
ورودی گوگل : 3895
WWW.BOOKINGBAMA.COM
بخش مقالات
عنوان مقاله : اصول كلي مديريت

اصول كلي مديريت را بر چهار اصل  است:

                      دانش

الف- تخصص:    تجربه

                      بينش

 با به دست آوردن اين سه اصل مي توان نسبت به تسلط مدير بر تخصص صحه گذاشت.

ب- قاطعيت:

قاطعيت را اين گونه مي توان تعريف نمود كه با ارائه برنامه ريزي و زمان بندي برنامه هاي آتي، پيشبرد به موقع كارهاي جاري، نظارت و كنترل دقيق، ايجاد هماهنگي لازم و تقسيم كار في مابين مديران مياني و زير مجموعه هاي اجرايي، كه در صورت اجراي دقيق اين موارد، همگي مي توانند دست به دست يكديگر داده تا براي رسيدن به هدف مورد نظر، طبق برنامه زمان بندي شده به پيش رفت، كه تاثير قاطعيت مدير در مرحله اجراي دقيق برنامه زمان بندي شده نيز مي باشد.

ج- پاداش: پاداش در يك مجموعه مي تواند در دلگرمي افراد توانا و كارمنداني كه با توان بيشتري كار كرده و يا توان مضاعفي نسبت به ديگران دارند، بدون اينكه انتظاري به صورت دائم ايجاد شود، موثر باشد؛ در پاداش هاي مخفي افراد بيرون از شركت حداقل اتفاقي كه مي افتد مي توان به اين مورد اشاره كرد كه شايد فردي كه مسئول پيگيري كار مي باشد، مزايا و حق و حقوق دريافتي اش كمتر از مسئوليتي است كه به او محول شده كه در اين راستا، بايد پاداشي مناسب با كاري كه توسط شخص انجام مي پذيرد به او داد.

د- مشورت:

در كليه تصميم گيري هايي كه براي بار اول انجام ميپذيرد و يا به نحوي آگاهي كافي نسبت به آن نمي باشد، بايد با اهل فن مشورت نمود كه در اين راستا بايد مشاوراني با آگاهي و تخصص هاي مختلف، قبلا، در نظر گرفت كه بلافاصله در مواقع ضروري از آنان در جهت مشاوره كمك گرفت.

خواسته يك مدير از پرسنل خود:

به آن كار و فكر خوب امتياز مي دهد و برايش مهم است، كه در راستاي اهداف و استراتژي شركت شكل گرفته باشد.

قبل از هر كار در مورد انجام معامله، شركت در جلسات، انتخاب شريك و يا كارمند، حتما به نكات ذيل توجه نماييد.

الف- معامله ملك:

1-    واگذاري قرارداد با كليه آيتم هاي خصوصي مربوط كه قبلا به وكيل آگاهي داده مي شود.

2-    مشورت با افرادي كه نسبت به موضوع آگاهي دارند.

3-    مدت قرارداد.

4-    راه قانوني براي فسخ.

5-    گرفتن وقت لازم بعد از اتمام تمامي قرارها قبل از قولنامه براي مطالعه بيشتر.

6-    خريد زير قيمت روز.

7-    استعلام از ادارات دولتي در مورد نوع كاربري.

8-    مشخص نمودن نوع كاربري.

9-    نحوه پرداخت به طوري باشد كه در صورت فسخ و تخطي طرف معامله موجب ضرر نشود.

10-گرفتن وكالت كاري در موقع قولنامه.

11-در مورد بيعانه پرداختي تضمين كافي گرفته شود.

12-اسناد مالكيت و فروشنده احراز هويت شود.

13-در مورد عدم تعهدات طرف قرارداد، خسارت پيش بيني شود.

14-استفاده از فرم هاي قراردادهاي مربوطه.

ب- شركت در جلسات:

1-    در جلسات مهم با وكيل شركت شود.

2-    مطالعات قبلي در مورد جلسه انجام شود.

3-    به موقع در جلسه حاضر شويم.

4-    لباس مناسب پوشيده شود.

5-    ساكت باشيم.

6-    دروغ نگوييم.

7-    هرگز لبخند نزنيم.

8-    اطمينان و تواضع.

9-    مودب بودن.

10-حافظه اي خوب داشته باشيم.

ج- بكارگيري كارمند يا شريك و انتخاب پروژه:

1-    مشورت.

2-    به سابقه افراد توجه شود.

3-    تحقيقات از طريق شخص ثالث.

4-    گرفتن تضمين هاي كافي.

5-    شروع به كار به صورت موقت.

 

 

 

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی