امروز : 653
دیروز : 2431
هفته گذشته : 7874
ماه : 56209
کل بازدید : 2213574
کاربران آنلاین : 4
ورودی گوگل : 3842
WWW.BOOKINGBAMA.COM
موقعيت جغرافيايي استان گيلان

استان‌ گيلان‌ با پهنه‌اي‌ به‌ مساحت‌ ۱۴۷۱۱ كيلومتر مربع‌ در ميان‌ رشته‌ كوه‌هاي‌ البرز و تالش‌ در ساحل‌درياي‌ خزر و شمال‌ ايران‌ قرار گرفته‌ است‌. براساس‌ آخرين‌ تقسيمات‌ سياسي‌ و اداري‌ سال‌ ۱۳۷۵،شهرستان‌هاي‌ استان‌ گيلان‌ عبارتند از: آستارا، آستانه‌ اشرفيه‌، بندرانزلي‌، رشت‌، رودبار، رودسر، شفت‌، صومعه‌سرا، طالش‌، فومن‌، لاهيجان‌ و لنگرود

آب و هوا، استان گيلان

اقليم‌ سرزمين‌ گيلان به‌ آب‌ و هواي‌ معتدل‌ خزري‌ معروف‌ است‌ .كوهستان‌ تالش‌ با جهت‌ شمالي‌، جنوبي‌ و كوهستان‌ البرز با امتداد غربي‌ - شرقي‌، مانند سدي‌ از عبور بخار آب‌ درياي‌ خزر‌ و بادهاي ‌مرطوب‌ شمال‌ غربي‌ به‌ داخل‌ ايران‌ جلوگيري‌ مي‌كند و به‌ علّت‌ ارتفاع‌ زياد موجب‌ بارندگي‌هاي‌ فراوان‌ در استان‌گيلان‌ مي‌شود. تبخير گسترده‌ درياي‌ مازندران‌ ضمن‌ افزايش‌ رطوبت‌ هوا در تابستان‌ و كاهش‌ آن‌ در زمستان‌،مي‌انجامد. از اين‌ رو، يخ‌ بندان‌ زمستاني‌ در نواحي‌ كناره‌اي‌ دريا بسيار كم‌ گزارش‌ شده‌ است‌. ميزان‌ بارندگي‌ دراستان‌ گيلان‌ به‌ بادهاي‌ مرطوبي‌ بستگي‌ دارد كه‌ در زمستان‌ از شمال‌ غرب‌ در بهار از شرق‌ و در تابستان‌ و پاييز ازغرب‌ مي‌وزند. اين‌ بادها، هواي‌ مرطوب‌ دريا را به‌ سوي‌ جلگه‌ گيلان‌ مي‌رانند و موجب‌ بارندگي‌هاي‌ فراوان‌ وطولاني‌ مي‌شوند. در سال‌ ۱۳۷۵، ميزان‌ بارندگي‌ در رشت‌ ۴/۱۰۱۵ ميليمتر و تعداد روزهاي‌ يخبندان‌ سالانه‌ آن‌۲۰ روز و روزهاي‌ باراني‌ آن‌ ۱۵۶ روز گزارش‌ شده‌ است‌. متوسط‌ حداقل‌ دماي‌ رشت‌ ۳/۶ درجه‌ سانتي‌گراد و متوسط‌ حداكثر دماي‌ آن‌ ۹/۲۰ درجه‌ ثبت‌ شده‌ است‌.

آثار تاریخی
كاخ‌ها و عمارت‌ها
كاخ‌ اختصاصي‌ - رودسر
مجموعه‌ عمارت‌ گمرك‌ - انزلي‌
كاخ‌ ميان‌ پشته‌ - انزلي‌
كاخ‌هاي‌ ييلاقي‌ ضرغام‌ السلطنه‌ - طالش
كاخ‌ قشلاقي‌ ضرغام‌ السلطنه‌ - تالش‌
ساير كاخ‌ها و عمارت‌ها - گيلان

محوطه‌هاي‌ باستاني‌
محوطه‌ باستاني‌ مارليك‌ - رودبار
ساير محوطه‌هاي‌ باستاني‌

گاو كوهان‌دار

قلعه‌ها
قلعه‌ بُندبُن‌ قاسم‌آباد - رودسر
قلعه‌ رودخان‌ - شفت‌
قلعه‌ صلصال‌ لسيار - تالش‌
ساير قلعه‌ها و دژها - گيلان

آرامگاهها
آرامگاه‌ آپير جنگلي‌ - آستانه‌ اشرفيه‌
آرامگاه‌ آقا شيخ‌ ابوالوجيه‌ - لاهيجان‌
آرامگاه‌ دكتر محمد معين‌ - آستانه‌ اشرفيه‌
آرامگاه‌ كاشف‌ السلطنه‌ - لاهيجان‌
آرامگاه‌ ميرزا كوچك‌خان‌ جنگلي‌ - رشت‌
آرامگاه‌ پير قطب‌الدين‌ - آستارا
آرامگاه‌ سيد شرفشاه‌ - رضوان‌ شهر
آرامگاه‌ شيخ‌ زاهدگيلاني‌ - لاهيجان‌
ساير آرامگاه‌ها - گيلان

بقعه شيخ زاهد گيلاني

كاروان‌ سراها و پل‌هاي‌ تاريخي‌
پل‌ خشتي‌ - لنگرود
كاروان‌سراي‌ لات‌ (شاه‌ عباسي‌) - رشت‌
پل‌ تاريخي‌ لوشان‌ - لوشان‌

پل‌ غازيان‌ و پل‌ ميان‌ پشته‌ - بندرانزلي‌
پل‌ آجري‌ تميجان‌ - رودسر
تي‌تي‌ كاروان‌ سرا - لاهيجان‌
ساير پل‌ها - گيلان

پل خشتي

خانه‌هاي‌ قديمي‌
خانه‌ دريابيگي‌ - لنگرود
خانه‌ منجم‌باشي‌ - لنگرود
ساير خانه‌هاي‌ قديمي‌ - گيلان

مدارس قديمي
مدرسه‌ شاپور - رشت‌

بازارهاي‌ قديمي‌
بازارهاي‌ قديمي‌ - گيلان

مناره‌ها
مناره‌ كسگر - صومعه‌سرا

حمام‌هاي‌ تاريخي‌
حمام‌ گلشن‌ - لاهيجان‌
ساير حمام‌ها - گيلان

گورستان‌هاي‌ تاريخي‌
گورستان‌ قلعه‌ كوتي‌ كومني‌ - رودسر
گورستان‌ مياركشه‌ - رودسر
گورستان‌ شاه‌جان‌ - رودسر
ساير گورستان‌هاي‌ تاريخي‌ - گيلان

ساير آثار تاريخي‌
مجموعه‌ ميدان‌ اصلي‌ رودسر - رودسر


اماکن مذهبی
مساجد قديمي‌
مسجد اكبريه‌ - لاهيجان‌
مسجد جامع‌ امير بنده‌ - كلاچاي‌ - رودسر
اسپيه‌ مسجد يا سفيد مسجد - تالش‌
مسجد جامع‌ جور - رشت‌
مسجد جامع‌ لاهيجان - لاهيجان‌
مسجد صفي‌ - رشت‌

مسجد اكبريه‌


بقعه‌ سيد جلال‌ الدين‌ اشرف

امامزاده‌ها و مقبره‌ها
بقعه‌ آقا سيد احمد سيدحيدر - رودسر
آرامگاه‌ آقا سيد دانيال‌ (خشت‌ مسجد) - رشت‌
بقعه‌ آقا سيد ابراهيم‌ و سيد عبدالله - صومعه‌سرا
بقعه‌ آقا سيد معين‌ و آقا سيد مبين‌ - رودسر
بقعه‌ امام‌زاده‌ محمّد حنيفه‌ - لوشان‌
بقعه‌ خواهر امام‌ - رشت‌
بقعه‌ عون‌ بن‌ علي‌ (ع‌) - ماسوله‌
آرامگاه‌ سيد علي‌ كيا - لشت‌نشا
بقعه‌ سيد جلال‌ الدين‌ اشرف‌ - آستانه‌اشرفيه‌
ساير امامزاده‌ها و مقبره‌ها - گيلان

جاذبه های طبیعی

درياها و تالاب‌ها
تالاب‌ اميركلايه‌ (شيخ‌ علي‌ كل‌) - لنگرود
تالاب‌ انزلي‌ - انزلي‌
درياي‌ مازندران‌ (خزر) - گيلان

درياي خزر


جنگلهاي گيلان


درياچه سد سفيد رود

جنگلها
جنگل‌ها و محورهاي‌ تفريحي‌ - گيلان

رودها
رود ديناچال‌ - رشت
گرگان‌ رود - طالش
لنگرود رودخان‌ - لاهيجان
پل‌ رود - لاهيجان
سفيد رود - لاهيجان
شفارود - طالش
شلمان‌ رود - رودسر
رود زيكيلي‌ - گيلان
ساير رودخانه‌ها - گيلان

قلل و ارتفاعات
رشته‌ كوه‌هاي‌ شرقي - رودسر
رشته‌ كوه‌هاي‌ غربي‌ - طالش

مناطق‌ حفاظت‌ شده‌
مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ حيات‌ وحش‌ - گيلان

چشمه‌ها
چشمه‌ آب‌ شور لاكان‌ - رشت
چشمه‌هاي‌ آب‌ معدني‌ لنگرود - لنگرود
چشمه‌ آب‌ معدني‌ سجيران‌ - رودسر
ساير چشمه‌ها و مراكز آب‌ درماني‌ - گيلان

موزه‌ها
كاخ‌ موزه‌ ميان‌ پشته‌ (نمايشگاه‌ نظامي‌ دريايي‌) - انزلي‌
موزه‌ رشت‌ - رشت‌

روستاي ماسوله


صنايع دستي گيلان

روستاهاي‌ شگفت‌
روستاي هرزويل‌ - رودبار - منجيل‌
روستاي كياشهر - رشت‌
روستاي ماسوله‌ - فومن‌


صنايع‌ دستي‌ و سوغاتي‌ها - گيلان

مهمترين‌ صنايع‌ دستي‌ و سوغاتي‌هاي‌ استان‌ عبارتند از: چوبكاري‌، چادرشب‌ بافي‌،زيلو و جاجيم‌، گليم‌، دست‌ بافت‌هاي‌ ابريشمي‌، پشمي‌ و نخي‌، بامبوبافي‌، سفالگري‌، كوزه‌گري‌، نمدمالي‌،حصير بافي‌ و سبدبافي‌، مرواريد بافي‌، قاليبافي‌، چموش‌ دوزي‌، قلابدوزي‌، نقاشي‌ روي‌ كدو معروف‌ به‌ كدوقلياني‌، كلوچه‌، بادام‌، چاي‌، برنج‌، ماهي‌، زيتون‌ و... فهرست صفحه
نماي كلي گيلان

صنايع‌ دستي گيلان


غذاهاي محلي - گيلان

سفره‌ گيلاني‌، سفره‌اي‌ رنگين‌ با فرهنگ‌ غذايي‌ ديرينه‌ است‌. در اين‌ سفره‌ به‌ مقتضاي‌ محيط‌، انواع‌ گوناگون‌ از غذاها مانند صبحانه‌اي‌ با ده‌ها نوع‌ مربا، انواع‌ نان‌ تازه‌ و سنتي‌ و... و نهار و شام‌ با انواع‌ ديگري‌ از غذاهاي‌ گوشتي‌ و بي‌ گوشت‌، سبزيجات‌ و ترشيجات‌ فراهم‌ مي‌شود. از جمله‌ اين‌ غذاها مي‌توان‌ به‌ انواع‌ آش ‌(آش‌ گيلكي‌، آش‌ دوغ‌، آش‌ كلم‌، ترش‌ آش‌، كدو آش‌، قاتق‌ آش‌، آش‌ كشك‌، آش‌ آلو، آش‌ نذري‌، كوئي‌ آش‌، آش‌قليه‌) انواع‌ كباب‌ (بادنجان‌ كباب‌، كال‌ كباب‌، كباب‌ مازندراني‌، كباب‌ ترش‌، برژي‌ كباب‌، شامي‌ كباب‌، كرك‌ كباب‌، سيكا كباب‌، غاز كباب‌، جوجه‌ كباب‌، تازه‌ كباب‌، تاس‌ كباب‌، هلي‌ كباب‌، سيب‌زميني‌ كباب‌، ونگوم‌ كباب‌، مرغ‌ كباب‌، خوتكا كباب‌، كباب‌ ماهي‌ كفال‌، تورشه‌ كباب‌) انواع‌ كوكو (كوكوي‌ بادكوبه‌اي‌، باقلاكوكو، كوكو سبزي‌، كوكوي‌ گيلاني‌، كوكو ماهي‌، كوكو اشبل‌) انواع‌ شامي‌ (شامي‌ رشتي‌، تورشه‌ شامي‌، شامي‌ ماهي‌، كتلت‌ ماهي‌) انواع‌ شيش‌ انداز (شيش‌ انداز بادنجان‌، شيشه‌ ناز، شيش‌ انداز هويج‌، شيش‌ انداز گردو) انواع‌ كدو (كدو قليه‌، ترش‌كدو، كدو فسنجان‌، واويج‌ كدو، خوشت‌ كدو، كدو ماست‌) انواع‌ ماهي‌ (ماهي‌ مالاتا، ماهي‌ كرده‌ بيج‌، ماهي‌ديزي‌، ماهي‌ شكم‌پر، ماهي‌ مرغانه‌، ماهي‌ سوف‌، ماهي‌ گرگه‌، خوراك‌ ماهي‌، ماهي‌ كوپور، شورماهي‌، ماهي‌ باآب‌ نارنج‌، كولي‌ غورابيج‌، ماهي‌ سيم‌، ماهي‌ دودي‌، ماهي‌ شكم‌ اسباب‌)، گل‌ در چمن‌، آشكنه‌ تره‌، گوشت‌ با گردو، مرغ‌ ترش‌، ته‌ بريان‌، كوئي‌ ميرزاقاسمي‌، اوناش‌، قطاب‌، سيرقليه‌، جغرتمه‌، واويشكاي‌ مرغ‌، لوبيا قاتق‌، بودانه‌، اسفتاپهلو، آقوز گردو، بادنجان‌ مسما، تره‌ سبزي‌، دوغليه‌، ترش‌ آبك‌، نرگسي‌، مرغ‌ شكم‌پر، باقلاتره‌، كهي‌ بشتي‌ پت‌، قورمه‌ مرغانه‌، باقلي‌ پته‌، كوچر، ترشه‌ شروا، كرك‌ بپرست‌، گوجه‌ چيزك‌، غوره‌ مسما، ميرزاقاسمي‌، فسنجان‌ سبز، چنگل‌ خورشت‌، انواع‌ شيريني‌هاي‌ متنوع‌ و همچنين‌ مي‌توان‌ به‌ ده‌ها نوع‌ خورشت‌ و ترشي‌ و غيره‌ اشاره‌ كرد. فهرست صفحه
نماي كلي گيلانموسيقي‌ و ترانه‌هاي‌ محلي‌ - گيلان

فرهنگ‌ موسيقي‌ گيلان‌، بر خلاف‌ بسياري‌ از مناطق‌ ايران‌، از وحدت‌ سبك‌ برخوردارنيست‌، و اين‌ تفاوت‌ به‌ ويژه‌ در موسيقي‌ مردم‌ تالش‌، ديلمان‌، اسپيلي‌ و ديگر نواحي‌ گيلان‌ بيشتر محسوس‌است‌. مردم‌ تالش‌ سه‌ نوع‌ آهنگ‌ دارند، قديم‌ دستان‌، تالش‌ دستان‌ و تازه‌ دستان‌. آهنگ‌هاي‌ گيلان‌ به‌ ويژه‌ در سياهكل‌ و ديلمان‌ از طبيعت‌ الهام‌ گرفته‌اند و بيش‌تر به‌ همان‌ صورت‌ قديمي‌ باقي‌ مانده‌اند. بيش‌تر ترانه‌هاي‌عاميانه‌ و محلي‌ گيلان‌ همراه‌ با رقص‌هاي‌ محلي‌ اجرا مي‌شوند، ولي‌ آهنگ‌هايي‌ نيز وجود دارند كه‌ فقط‌ دراجراي‌ رقص‌ نواخته‌ مي‌شوند. در موسيقي‌ عاميانه‌ گيلان‌، ترانه‌هايي‌ وجود دارند كه‌ تأثير حالت‌ موسيقي‌ مُقامي ‌نيز در آن‌ها مشهود است‌. ترانه‌هاي‌ عاميانه‌ گيلان‌ را به‌ چند دسته‌ از جمله‌ به‌ ترانه‌هاي‌ قهرماني‌ و حماسي‌، ترانه‌هاي‌ توصيفي‌، ترانه‌هاي‌ عاشقانه‌، آهنگ‌هاي‌ كودكانه‌ و لالايي‌، ترانه‌هاي‌ مذهبي‌ و نوروزخواني‌ تقسيم ‌مي‌كنند. در سال‌هاي‌ اخير نغمه‌ هاي‌ گوناگون‌ و متعددي‌ در قالب‌ دستگاه‌هاي‌ موسيقي‌ سنتي‌ ايران‌ ساخته‌ وپرداخته‌ شده‌ است‌. آهنگ‌ها و ترانه‌هاي‌ محلي‌ گيلان‌ عبارتند از: حزه‌، كشتي‌، مقام‌، مشت‌، پابازي‌ (رقص‌ پا)،عروس‌ بران‌، عروس‌ بوري‌ (انتظار)، نارنج‌زن‌، آهنگ‌ ورزاجنگ‌، پهلوي‌ خواني‌، بجارسري‌، وِلِك‌سري‌، ليلي‌ماري‌، هي‌ يار هي‌ يار و..
از گروه‌هاي‌ معروف‌ موسيقي‌ استان‌ گيلان‌ مي‌توان‌ به‌ گروه‌ موسيقي‌ عشاق‌ گيلان‌، گيل‌آوا، صبا و سارنگ‌اشاره‌ كرد.


منبع: ایران کهن تر از تاریخ، حسن زنده دل، نشر ایرانگردان


این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 969
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی