امروز : 814
دیروز : 675
هفته گذشته : 7779
ماه : 56564
کل بازدید : 2210407
کاربران آنلاین : 7
ورودی گوگل : 3841
WWW.BOOKINGBAMA.COM

استان‌ اردبيل‌ با ۱۸۰۵۰ كيلومتر مربع‌ وسعت‌ در شمال‌ غرب‌ فلات‌ ايران‌ قرار دارد. اردبيل‌، خلخال‌،مشكين‌ شهر، گرمي‌، بيله‌سوار و پارس‌آباد از شهرهاي‌ مهم‌ استان‌ و شهر تاريخي‌ و مذهبي‌ اردبيل‌، مركز آن‌ است‌


آب‌ و هوا - استان اردبيل

جغرافياي‌ عمومي‌ شهرستان‌ اردبيل‌ از ارتفاعات‌ كوهستان‌هاي‌ سبلان‌، طالش‌ و بزغوش‌، متأثر است‌.بيشتر نواحي‌ اردبيل‌ بيش‌ از ۳ هزار متر از سطح‌ دريا ارتفاع‌ دارد. قله‌ سبلان‌ با ارتفاع‌ ۴۸۱۱ متر در شمال‌ غربي‌اين‌ شهرستان‌ واقع‌ شده‌ و در اعتدال‌ هواي‌ آن‌ نقش‌ عمده‌اي‌ دارد. شهرستان‌ اردبيل‌ از مناطق‌ سردسير ايران‌ است‌و بين‌ ۵ تا ۸ ماه‌ در سال‌ سرد است‌. زمستان‌هاي‌ بسيار سرد و تابستان‌هاي‌ معتدل‌ از ويژگي‌هاي‌ آب‌ و هوائي‌اردبيل‌ است‌
آثار تاریخی
قلعه‌ها
آغجه‌ قلعه‌ - مشكين‌شهر
قلعه‌ كهنه‌ - مشكين‌شهر
قلعه‌ اولتان‌ - پارس‌ آباد
ساير قلعه‌ها - اردبيل

مقبره‌ها
مقبره‌ امين‌ الدين‌ جبرائيل‌ - اردبيل‌
مقبره‌ عوض‌ الخواص‌ بن‌ فيروز شاه‌زرين‌كلاه‌ - اردبيل‌
مقبره‌ سيد محمد الاعرابي‌ - اردبيل‌
بقعه‌ شيخ‌ صفي‌ الدين‌ اردبيلي‌ - اردبيل‌
مقبره‌ شيخ‌ حيدر - مشگين‌شهر

بقعه‌ شيخ‌ صفي‌ الدين‌ اردبيلي‌

تپه‌هاي‌ باستاني‌
تپه‌ خرمن‌ - گرمي‌
تپه‌ نادر - اصلاندوز
تپه‌ قره‌ شيروان‌ - اردبيل‌
ساير تپه‌هاي‌ باستاني -‌ اردبيل

سنگ‌ نبشته‌ها
سنگ‌ نبشته‌ شاپور ساساني‌ - مشگين‌شهر

پل‌هاي‌ تاريخي‌
پل‌ ججين‌ (داش‌ كسن‌) - اردبيل‌
پل‌ كلخوران‌ - اردبيل‌
پل‌ نير - اردبيل‌
پل‌ قره‌سو (زاغان‌) - اردبيل‌
پل‌ ساميان‌ - اردبيل‌
ساير پل‌هاي‌ تاريخي -‌ اردبيل

حمام‌هاي‌ قديمي‌
حمام‌ حاج‌ شيخ‌ - اردبيل‌
حمام‌ پير (حاج‌ رحيم‌) - اردبيل‌
حمام‌ پير عبد الملك‌ (ميرزاحبيب‌) - اردبيل‌
حمام‌ پيرزرگر - اردبيل‌
حمام‌ اوچ‌ دكان‌ - اردبيل‌
ساير حمام‌هاي‌ تاريخي -‌ اردبيل

بازارهاي‌ قديمي‌
بازار اردبيل‌ - اردبيل

برج‌ها
برج‌ قارلوجا - اصلاندوز
برج‌ شاطر گنبدي‌ - اردبيل‌

خانه‌هاي‌ قديمي‌

خانه‌ حاج‌ ميرزاابراهيم‌ صادقي‌ - اردبيل‌
خانه‌ حاج‌ يوسف‌آقاصادقي‌ - اردبيل‌
خانه‌ سيدهاشم‌ ابراهيمي‌ - اردبيل‌
خانه‌ وكيل‌ الرعايا - اردبيل‌
ساير خانه‌هاي‌ قديمي -‌ اردبيل

گورستان‌هاي‌ قديمي‌
گورستان‌ اصلاندوز مغان‌
گورستان‌ كرجان‌ - اردبيل‌
گورستان‌ اُنار - مشگين‌شهر
ساير گورستان‌هاي‌ قديمي -‌ اردبيل

گورستان‌ عمومي مشكين‌شهر

ساير آثار تاريخي‌
دخمه‌ سنگي‌ ويند - اردبيل‌
خانه‌هاي‌ سنگي‌ ويند - اردبيل‌


اماکن مذهبی
مساجد قديمي‌
مسجد جامع‌ اردبيل‌ - اردبيل
مسجد اعظم‌ - اردبيل‌
مسجد ميرزاعلي‌اكبر مجتهد - اردبيل‌

مسجد جامع‌ اردبيل‌

بقعه‌ها و امام‌ زاده‌ها
امام‌زاده‌ سيد سليمان‌ - مشگين‌ شهر
امام‌زاده‌ صالح‌ - اردبيل‌
بقعه‌ كوراييم‌ - اردبيل‌
بقعه‌ سيد حمزه‌ - اردبيل‌
ساير بقعه‌ها و امام‌زاده‌ها - اردبيل

كليساهاي قديمي
كليساي‌ مريم‌ مقدس‌ - اردبيل‌

جاذبه های طبیعی
قلل و ارتفاعات‌
كوههاي سبلان - اردبيل

كوههاي سبلان


منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ نئور

مناطق‌ حفاظت‌ شده
زيستگاه‌ آقابابا - مشكين‌شهر
زيستگاه‌ حسن‌دره‌سي‌ - مشكين‌شهر
زيستگاه‌ هوشنگ‌ ميداني‌ و قره‌گؤل‌ - مشگين‌ شهر
زيستگاه‌ خروسلو - مشكين‌شهر
زيستگاه‌ موويل‌ - مشگين‌ شهر
منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ نئور - اردبيل‌
زيستگاه‌ سروان‌ دره‌سي‌ - مشكين‌شهر
زيستگاه‌ شيروان‌ دره‌سي‌ - مشگين‌شهر
ساير مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ - اردبيل

درياچه‌ها و تالاب‌ها
تالاب‌ ملااحمد - اردبيل‌
درياچه‌ نئور - اردبيل‌
تالاب‌ نوشار - اردبيل‌
درياچه‌ شورابيل‌ - اردبيل‌
ساير درياچه‌ها و تالاب‌ها - اردبيل

دشت‌ها و جنگل‌ها
دشت‌ اردبيل‌ - اردبيل‌
دشت‌ مغان‌‌ - اردبيل
جنگل‌ها و بيشه‌ها‌ - اردبيل

زمستان اردبيل


زمستان اردبيل

رودخانه‌ها
رودخانه‌ ارس‌ - اردبيل
باليقلي‌چاي‌ - اردبيل‌
رودخانه‌ قره‌سو - اردبيل‌

چشمه‌ها
چشمه‌ اسد - سرعين‌
چشمه‌هاي‌ بيله‌دره‌ - سرعين‌
چشمه‌ بوشلي‌ - اردبيل‌
چشمه‌ ايلاوند - مشگين‌شهر
چشمه‌ آبگرم‌ - خلخال
آب‌ گرم‌ گزال‌ (ژنرال‌) - سرعين‌
چشمه‌ گل‌ علي‌ - سرعين‌
آب‌ گرم‌ قره‌سو - سرعين‌
چشمه‌ قوتورسو - مشگين‌شهر
چشمه‌هاي‌ معدني‌ سرعين‌ - سرعين‌
چشمه‌ سردابه‌ - اردبيل‌
آب‌ گرم‌ ساري‌سو - سرعين‌
ساير چشمه‌هاي ‌اردبيل

آبشارها
آبشار گورگور - اردبيل‌فرهنگ و هنر
موزه‌‌ها
موزه‌ مجموعه‌ شيخ‌ صفي -‌ اردبيل


صنايع‌ دستي‌ سوغات - اردبيل

صنايع‌ دستي‌ استان‌ اردبيل‌ بسيار متنوع‌ است‌. انواع‌ دست‌ باف‌هاي‌ فرش‌، مسند، شال‌، ورني‌، گليم‌، جاجيم‌،پشتي‌، قلاب‌، خورجين‌ و انواع‌ صنايع‌ دستي‌ فلزي‌، چوبي‌، مسي‌، برنجي‌، نقره‌ كاري‌، قلمكاري‌، خاتم‌ كاري‌ وسفال‌ گري‌ و... از نمونه‌هاي‌ صنايع‌ دستي‌ شهرها و روستاها و عشاير استان‌ اردبيل‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. انواع‌شيريني‌، حلوا و عسل‌ اردبيل‌ نيز معروف‌ است‌.
فهرست صفحه
نماي كلي اردبيل

صنايع‌دستي گليم
عسل سبلانموسيقي‌ محلي‌ - اردبيل

موسيقي‌ بومي‌ مردم‌ استان‌ اردبيل‌ از روزگاران‌ كهن‌ تاكنون‌ در حيات‌ "عاشيق‌"ها تداوم‌ و تكامل‌ يافته‌ است‌.عاشيق‌ها هنرمندان‌ خود ساخته‌اي‌ هستند كه‌ غم‌ها و شادي‌ها را بانواي‌ دلنشين‌ «ساز» و ترانه‌هاي‌ عاميانه‌، درمجالس‌ عروسي‌ و قهوه‌ خانه‌ها ترنم‌ مي‌كنند.

موسيقي‌ محلي‌ - اردبيلفضاهاي‌ روستايي‌ و عشايري‌ ويژه‌
فضاهاي‌ روستايي‌ و عشايري‌ ويژه‌ - اردبيل


منبع: ایران کهن تر از تاریخ، حسن زنده دل، نشر ایرانگردان

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 843
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی