امروز : 165
دیروز : 2431
هفته گذشته : 7386
ماه : 55721
کل بازدید : 2213086
کاربران آنلاین : 5
ورودی گوگل : 3841
WWW.BOOKINGBAMA.COM
استان‌ زنجان‌ كه‌ آنرا «فلات‌ زنجان‌» نيز مي‌نامند در ناحيه‌ مركزي‌ شمال‌ غرب‌ ايران‌ واقع‌ شده‌ است‌.زنجان‌، ابهر و خدابنده‌ شهرستان‌هاي‌ استان‌ زنجان‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. در آبانماه‌ 1375، استان‌ زنجان‌ 900890نفر جمعيت‌ داشته‌ است‌ كه‌ از اين‌ تعداد 62/47 درصد در نقاط‌ شهري‌ و 37/52 درصد در نقاط‌ روستايي‌سكونت‌ داشته‌ و بقيه‌ غير ساكن‌ بوده‌اند. نسبت‌ جنسي‌ جمعيت‌ استان‌ 3/101 است‌. استان‌ زنجان‌ از دو منطقه‌كوهستاني‌ و جلگه‌اي‌ تشكيل‌ شده‌ است‌
آب و هوا

استان‌ زنجان‌ تحت‌ تأثير ناهمواريها و تماس‌ غير مستقيم‌ با توده‌هاي‌ هواي‌ مرطوب‌ غربي‌ و شمالي‌،دو نوع‌ آب‌ و هواي‌ متفاوت‌ دارد : آب‌ و هواي‌ كوهستاني‌ زمستان‌هاي‌ سرد و پر برف‌ وتابستان‌هاي‌ معتدل‌ دارد وآب‌ و هواي‌ گرم‌ و نيمه‌ مرطوب‌ منطقه‌ طارم‌ عليا تابستان‌هاي‌ گرم‌ و زمستان‌هاي‌ ملايم‌ دارد و رطوبت‌ و ميزان‌بارندگي‌ آن‌ نيز بالا گزارش‌ شده‌ است‌.
ميزان‌ بارندگي‌ در بهار و زمستان‌ بيشتر از ساير فصول‌ است‌. مدت‌ ماه‌هاي‌خشك‌ استان‌ نسبتاً زياد و بادهاي‌ سرمه‌ (مه‌) و گرم‌، مهم‌ترين‌ بادهاي‌ استان‌ هستند. فصل‌ بهار و تابستان‌،مناسبترين‌ زمان‌ سفر به‌ اين‌ استان‌ است‌
آثار تاریخی
آرامگاه ها
بقعه ملا حسن كاشي،ابهر
بقعه پير احمد زهرنوش،ابهر
بقعه قيدار نبي،ابهر
گنبد سلطانيه ،ابهر

گنبد سلطانيه


عمارت تاريخي رختشوي خانه

عمارت ها وكاخ ها
عمارت تاريخي چلپي اوغلي،خدابنده
عمارت تاريخي رختشوي خانه،زنجان
عمارت ذوالفقاري،زنجان

قلعه ها ودژ هاي تاريخي
ارگ سلطنتي سلطانيه،ابهر

تپه هاي تاريخي
علمدار تپه،ابهر
تپه صائين قلعه،زنجان
تپه هاي سعيدآباد(كرسف)،ابهر

كاروانسراها و پل هاي قديمي
كاروانسراي نيك پي،زنجان
پل هاي قديمي ،زنجان
كاروانسراي سرچم ،زنجان

غارهاي تاريخي
غارهاي داش كسن،ابهر
غار تاريخي گلجيك،زنجان
غار كتله خور گرماب،زنجان
غار خرمنه سر،زنجان

غارهاي داش كسن

بازارهاي قديمي
بازار قديمي زنجان،زنجان

حمام هاي قديمي
حمام هاي قديمي زنجان،زنجان

اماکن مذهبی
مساجد قديمي
مسجد جامع ابهر ،ابهر
مسجد ميرزائي ، زنجان
مسجد تاريخي قلاير ،زنجان
مسجد جامع قروه ،ابهر
مسجد جامع (سيد) ،زنجان
ساير مساجد قديمي ،زنجان

بقعه امامزاده سيد ابراهيم

مقبره و امامزاده ها
امامزاده ابراهيم (سلطانيه) ،ابهر
امامزاده اسماعيل ،ابهر
بقعه امامزاده سيد ابراهيم ،زنجان
امامزاده يحيي ،زنجان
بقعه امامزاده زيدالكبير ،زنجان
ساير امامزاده ها ،زنجان

جاذبه های طبیعی
رودخانه ها
ابهر رود ،ابهر
رودخانه قزل اوزن ،زنجان
سجاس رود ،خدابنده
زنجان رود(زنجان چاي) ،زنجان
ساير رودخانه هاي زنجان

رودخانه قزل اوزن


يك نماي طبيعي از دشت هاي زنجان

چشمه ها و مراكز آب درماني
چشمه معدني وننق،زنجان
ساير چشمه هاي آب معدني

ارتفاعات و قله ها
كوه ابدال،زنجان
كوه لعل كان،زنجان
كوه صندوق سندران،زنجان
ساير ارتفاعات و قله هاي زنجان

فرهنگ و هنر
بجاي‌ آوردن‌ مهمان‌ داري‌ در استان‌ زنجان‌ اهميت‌ بسيار دارد و تمام‌ لوازم‌ خانه‌ زندگي‌ براساس‌نحوه‌ پذيرايي‌ از مهمانان‌ آرايش‌ يافته‌است‌. اتاق‌ خواب‌، لوازم‌ عالي‌، فرش‌هاي‌ زيبا و بالاخره‌ وسايل‌ خواب‌راحت‌، همه‌ براي‌ مهمان‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ پس‌ از ورود مهمان‌، تمام‌ اعضاي‌ خانواده‌، از كوچك‌ تا بزرگ‌، درخدمت‌ او قرار مي‌گيرند. كسي‌ حق‌ استفاده‌ از خوراكي‌ها و آشاميدني‌هاي‌ تدارك‌ شده‌ را كه‌ معمولاً چند برابرميزان‌ لازم‌ است‌ ندارد. معمولاً صاحب‌ خانه‌ پس‌ از چيدن‌ سفره‌ رنگين‌، اتاق‌ مخصوص‌ پذيرايي‌ را ترك‌ مي‌كند ومهمان‌ را براي‌ خوردن‌ غذا تنها مي‌گذارد. يا آنكه‌ صاحب‌ خانه‌ پس‌ از چيدن‌ سفره‌، به‌ فاصله‌ يك‌ متري‌ و دو زانونزديك‌ در ورودي‌ مي‌نشيند و با تعارف‌هاي‌ بسيار مانند خيلي‌ ببخشيد، قابل‌ شما نبود از مهمان‌ پذيرايي‌مي‌كند، به‌ هنگام‌ استراحت‌، اوّل‌ مهمان‌ مي‌خواهد. فرداي‌ آنروز، صاحب‌ خانه‌ قبل‌ از طلوع‌ آفتاب‌ اقدامات‌پذيرايي‌ از مهمان‌ خود را به‌ عمل‌ مي‌آورد
موزه ها
موزه مردم شناسي زنجان،زنجان

موزه مردم شناسي زنجان

فضاي روستايي ويژه
روستاي گرماب،خدابنده
روستاي سجاس،خدابنده
روستاي مه نشين،طارم
روستاي تشوير،طارم
روستاي وير،ابهر
ساير روستاهاي ويژه زنجان


بجاي‌ آوردن‌ مهمان‌ داري‌ در استان‌ زنجان‌ اهميت‌ بسيار دارد و تمام‌ لوازم‌ خانه‌ زندگي‌ براساس‌نحوه‌ پذيرايي‌ از مهمانان‌ آرايش‌ يافته‌است‌. اتاق‌ خواب‌، لوازم‌ عالي‌، فرش‌هاي‌ زيبا و بالاخره‌ وسايل‌ خواب‌راحت‌، همه‌ براي‌ مهمان‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ پس‌ از ورود مهمان‌، تمام‌ اعضاي‌ خانواده‌، از كوچك‌ تا بزرگ‌، درخدمت‌ او قرار مي‌گيرند. كسي‌ حق‌ استفاده‌ از خوراكي‌ها و آشاميدني‌هاي‌ تدارك‌ شده‌ را كه‌ معمولاً چند برابرميزان‌ لازم‌ است‌ ندارد. معمولاً صاحب‌ خانه‌ پس‌ از چيدن‌ سفره‌ رنگين‌، اتاق‌ مخصوص‌ پذيرايي‌ را ترك‌ مي‌كند ومهمان‌ را براي‌ خوردن‌ غذا تنها مي‌گذارد. يا آنكه‌ صاحب‌ خانه‌ پس‌ از چيدن‌ سفره‌، به‌ فاصله‌ يك‌ متري‌ و دو زانونزديك‌ در ورودي‌ مي‌نشيند و با تعارف‌هاي‌ بسيار مانند خيلي‌ ببخشيد، قابل‌ شما نبود از مهمان‌ پذيرايي‌مي‌كند، به‌ هنگام‌ استراحت‌، اوّل‌ مهمان‌ مي‌خواهد. فرداي‌ آنروز، صاحب‌ خانه‌ قبل‌ از طلوع‌ آفتاب‌ اقدامات‌پذيرايي‌ از مهمان‌ خود را به‌ عمل‌ مي‌آورد
موزه ها
موزه مردم شناسي زنجان،زنجان

موزه مردم شناسي زنجان

فضاي روستايي ويژه
روستاي گرماب،خدابنده
روستاي سجاس،خدابنده
روستاي مه نشين،طارم
روستاي تشوير،طارم
روستاي وير،ابهر
ساير روستاهاي ويژه زنجان


صنايع دستي و سوغاتي ها

صنايع دستي و سوغاتي هاي زنجان عبارتند از چاقوهاي ساده و مركب ،فرش،چاروق و مليله كاري،نقره كاري و انواع گليم و جاجيم . فهرست صفحه
نماي كلي زنجان

چاروق


غذاهاي محلي

سفره غذايي زنجان سفره اي رنگين با فرهنگ غذايي ديرينه است غذا هاي استان در ارتباط مستقيم با شيوه معيشت عشاير و روستايي مي باشد كه در مناطق شهري نيز متداول است از آن جمله مي توان به انواع آش ،آماج آش ،سوغاتي آشي،تندر آشي،آش ماست،آش دوغ ، آش ترش ، آش رشته،آش بلغور ، آش رشته ترش ،سوپ تره فرنگي ، چلوگوشت ، ترش ،خورشت اسفناج، خورشت گوجه سبز ،خورشت لوبيا سبز،خورشت كدو حلوايي ،كوكوي شيرين ،نرگسي، بوراني اسفناج، سيب زميني برشته، كله جوش، شير برنج، بيازو ،حلواي آرد گندم، مشكفي ،گلانك، گلاس،بقليو و ده ها نوع خورشت و چاشت ديگر اشاره نمود. فهرست صفحه
نماي كلي زنجانرقص و موسيقي محلي

موسيقي زنجان بخشي از موسيقي محلي و مقامي آذربايجان است، كه عمدتاً تحت تاثير موسيقي عاشيقي شكل گرفته است.موسيقي عاشيقي همراه با نواختن سازو خواندن اشعار اجرا ميشود.عاشق ها با حضور در مراسم مختلف عروسي و شادي در اشاعه موسيقي در ميان مردم نقشي به سزا دارند.علاوه بر موسيقي عاشيقي ،موسيقي مقامي آذربايجان نيز در زنجان رواج دارد.
مراسم معروف محلي
جشن حالا،زنجان
منبع: ایران کهن تر از تاریخ، حسن زنده دل، نشر ایرانگردان

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 758
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی