امروز : 2310
دیروز : 577
هفته گذشته : 10448
ماه : 58920
کل بازدید : 2208707
کاربران آنلاین : 1
ورودی گوگل : 3841
WWW.BOOKINGBAMA.COM
موقعيت جغرافيايي - سمنان

استان‌ سمنان‌ با ۹۵۸۱۵ كيلومتر مربع‌ وسعت‌ در شرق‌ استان‌ تهران‌ قرار دارد. سمنان‌، شاهرود، دامغان‌ و گرمسار چهار شهر معروف‌ اين‌ استان‌ مي‌باشند. استان‌ سمنان‌ در سال‌ ۱۳۷۰ حدود ۴۵۷ هزار نفر جمعيت‌ داشته ‌است‌ كه‌ ۱/۶۱ درصد آن‌ شهرنشين‌ و ۴/۳۸ درصد آن‌ روستانشين‌ بوده‌ است‌. شهر سمنان‌ مركز استان‌ سمنان‌ وشهر شاهرود از نظر جمعيت‌ بزرگترين‌ شهر استان‌ است‌. نسبت‌ جنسي‌ جمعيت‌ استان‌ ۱۰۵ مي‌باشد. استان ‌سمنان‌ در دامنه‌هاي‌ جنوبي‌ سلسله‌ جبال‌ البرز واقع‌ شده‌ كه‌ ارتفاع‌ آن‌ از شمال‌ به‌ جنوب‌ كاهش‌ مي‌يابد و به‌دشت‌ كوير منتهي‌ مي‌شود. اين‌ استان‌ به‌ دو بخش‌ كوهستاني‌ و دشت‌هاي‌ پايكوهي‌ تقسيم‌ مي‌شود. نواحي ‌كوهستاني‌ آن‌ توان‌هاي‌ معدني‌ و گردشگاهي‌ مناسبي‌ دارد و دشت‌هاي‌ پايكوهي‌ آن‌ نيز شهرهاي‌ بسيار قديمي ‌ايران‌ را در ميان‌ خود جاي‌ داده‌ است‌.آب و هوا - سمنان

آب‌ وهواي‌ استان‌ سمنان‌ در نواحي‌ كوهستاني‌ سرد، در دامنه‌ كوهها معتدل‌ و در حواشي‌ كوير گرم‌ است‌. آب‌ و هواي‌ شهر دامغان‌ به‌ علت‌ وزش‌ بادهاي‌ شديد شمالي‌ و بارندگي‌هاي‌ ناشي‌ از بادهاي‌ نواحي‌ گرگان‌ و مازندران‌ زمستان‌هاي‌ سرد و تابستان‌هاي‌ معتدل‌ دارد. شهر سمنان‌ تابستان‌هاي‌ گرم‌ و زمستان‌هاي‌ معتدل‌ دارد. آب‌ و هواي‌ شاهرود در قسمت‌هاي‌ شمالي‌ سرد و در قسمت‌هاي‌ مركز معتدل‌ و در قسمت‌هاي‌ جنوبي‌ گرم ‌است‌. شهر گرمسار تابستان‌هاي‌ بسيار گرم‌ و زمستان‌هاي‌ نسبتاً سرد و باراني‌ دارد. گرمسار در ناحيه‌ صحرايي‌ و خشك‌ قرار دارد.
آثار تاریخی
كاخها و عمارات
عمارت‌ چشمه‌ علي‌ - دامغان‌
عمارت‌ ابراهيم‌ خان‌ - سمنان‌
قصر عين‌الرشيد - گرمسار
قصر حرمسرا - گرمسار
قصر شاه‌ عباس‌ (قصر بهرام‌) - گرمسار
ساير كاخ‌ها و عمارات‌ - سمنان

قلعه‌ها و ارگها
ارگ‌ علاء - سمنان‌
دروازه‌ ارگ‌ - سمنان‌
دروازه‌ جنوبي‌ ارگ‌ - سمنان‌
دارالحكومه‌ سمنان‌ - سمنان‌
قلعه‌هاي‌ روستاي‌ مايان‌ - دامغان‌
قلعه‌هاي‌ پاچنار - سمنان‌
قلعه‌ پارت‌ها - شاهرود
قلعه‌هاي‌ سارو - سمنان‌
ساير قلعه‌ها و ارگها - سمنان

دروازه‌ ارگ‌

كاروانسراهاي تاريخي
كاروانسراي‌ عباس‌ آباد - شاهرود
كارونسراي‌ شاه‌ سليماني‌ آهوان‌ - سمنان‌
كاروانسراهاي‌ شهر دامغان‌ - دامغان‌
كاروانسراي‌ ده‌ نمك‌ - گرمسار
كاروانسراي‌ شاه‌ عباسي‌ لاسجرد - سمنان‌
كاروانسراي‌ مياندشت‌ - شاهرود
رباط‌ شاه‌ عباسي‌ - دامغان‌
ساير كاروانسرها - سمنان

كاروانسراي‌ شاه‌ عباسي‌ لاسجرد

آرامگاههاي‌ مشاهير
آرامگاه‌ بايزيد بسطامي‌ - سمنان
آرامگاه‌ ابن‌ يمين‌ فريومدي‌ - شاهرود
آرامگاه‌ حكيم‌ الهي‌ - سمنان‌
مقبره‌ پيرنجم‌الدين‌ - سمنان‌
آرامگاه‌ شيخ‌ حسن‌ جوري‌ - شاهرود
آرامگاه‌ شيخ‌ ابوالحسن‌ خرقاني‌ - شاهرود
آرامگاه‌ شيخ‌علاءالدوله‌ سمناني‌ - سمنان‌
آرامگاه‌ شيخ‌ عمادالدين‌ - شاهرود
ساير آرامگاههاي‌ مشاهير - سمنان

آرامگاه‌ بايزيد بسطامي

برجها و گنبدها
گنبد چهل‌ دختر - دامغان‌
برج‌ چهل‌ دختران‌ - سمنان‌
برج‌ كاشانه‌ بسطام‌ - شاهرود
برج‌ پيرعلمدار - دامغان‌
ساير برج‌هاي‌ تاريخي - سمنان

تزئينات برج پيرعلمدار

حمامها و آب انبارهاي قديمي
حمام‌ اميريه‌ - شاهرود
آب‌ انبار گرمسار - گرمسار
آب‌ انبار كارخانه‌ - سمنان‌
آب‌ انبار كهنه‌ دژ - سمنان‌
آب‌ انبار ناسار (نوحصار) - گرمسار
حمام‌ ناسار - سمنان‌
آب‌ انبار ناسار - سمنان‌
حمام‌ نخست‌ - سمنان‌
حمام‌ پهنه‌ و گرمابه‌ حضرت‌ - سمنان‌
حمام‌ قلي‌ - سمنان‌
آب‌ انبار سرخه‌ - سمنان‌
ساير حمامها و آب‌ انبارهاي‌ تاريخي‌ - سمنان

تپه‌هاي‌ باستاني‌
ميدان‌ باستاني‌ دلازيان‌ - سمنان‌
تپه‌ گيس - گرمسار
تپه‌ تاريخي‌ ناسار (نوحسار) - سمنان‌
تپه‌ سنگ‌ چخماق‌ - شاهرود
ساير تپه‌هاي‌ باستاني‌ - سمنان

بازارهاي‌ قديمي‌
بازار دامغان‌ - دامغان‌
بازار سمنان‌ - سمنان‌
بازار شيخ‌ علاءالدوله‌ - سمنان‌
ساير بازارهاي‌ قديمي‌ - سمنان

آتشكده‌ها
آتشكده‌ آبادي‌ صبح‌ - دامغان
آتشگاه‌ سمنان‌ - سمنان‌

مدارس قديمي‌
مدرسه‌ بازار - شاهرود
مدرسه‌ بيد آباد - شاهرود
مدرسه‌ حاج‌ فتحعلي‌ بيگ‌ (پامنار) - سمنان‌
ساير مدارس قديمي‌ - سمنان

آسياب‌ها
آسياب‌هاي آبي - سمنان

يك يخدان در دامغان

ساير آثار تاريخي
يخدان‌هاي‌ تاريخي‌ - سمنان

اماکن مذهبی
مساجد و تكاياي قديمي
تكيه‌ آرادان‌ - گرمسار
مسجد جامع‌ بسطام‌ - سمنان‌
مسجد جامع‌ دامغان ‌- دامغان‌
مسجد حضرت‌ مجتبي‌ - شاهرود
مسجد امام‌ خميني‌ (ره‌) - سمنان
مسجد جامع‌ سمنان - سمنان
مسجد تاريخانه‌ - سمنان‌
مسجد جامع‌ زاوغان‌ - سمنان‌
ساير مساجد و تكاياي‌ قديمي‌ - سمنان

مسجد تاريخانه

بقعه‌ها و امامزاده‌ها
بقعه‌ عبدالعالي‌ (ه‌) و عبدالمعالي‌ (ع‌) - دامغان‌
بقعه‌ حضرت‌ يحيي‌ بن‌ موسي‌ (ع‌) - سمنان‌
بقعه‌ حضرت‌ علي‌ بن‌ جعفر (ع‌) - سمنان‌
امامزاده‌ جعفر(ع‌) و امامزاده‌ محمد (ع‌) - دامغان‌
بقعه‌ امامزاده‌ علي‌ اكبر (ع‌) - گرمسار
بقعه‌ پير علمدار - سمنان‌
بقعه‌ پيغمبران‌ - سمنان‌
ساير بقعه‌ها و امامزاده‌ها - سمنان

جاذبه های طبیعی
جنگل‌ها و كويرها
جنگل‌ها و كويرها - سمنان

كوير

مناطق‌ حفاظت‌ شده
مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ حيات‌ وحش‌ - سمنان

قلل و ارتفاعات
قلل و ارتفاعات - سمنان

غارها
غار دربند - سمنان‌

رودخانه‌ها
رودخانه‌ احمد آباد - شاهرود
رودخانه‌ حبله‌ رود - گرمسار
رودخانه‌ كل‌ رودبار - سمنان‌
رودخانه‌ سفيد رود - گرمسار
رودخانه‌ تاش‌ - شاهرود
ساير رودخانه‌ها - سمنان

چشمه‌ها
چشمه‌ علي‌ - دامغان‌
چشمه‌ هوا خورسر - سمنان‌
چشمه‌ امام‌ زاده‌ شاهزاده‌ زيد - سمنان‌
چشمه‌ جوين‌ - سمنان‌
چشمه‌ معدني‌ نمك‌ دره‌ - سمنان‌
چشمه‌هاي‌ آبگرم‌ سمنان‌ - سمنان‌
چشمه‌ شاه ‌- گرمسار
چشمه‌ شيخ‌ (چشمه‌ سر) - سمنان‌
چشمه‌ معدني‌ شور آب ‌- سرخه‌ - سمنان
چشمه‌ معدني‌ تلخاب‌ - سمنان‌
چشمه‌ تنگه‌ روزيه ‌- سمنان
ساير چشمه‌ها - سمنان‌

فرهنگ و هنر
موزه‌ها
موزه‌ شاهرود (ساختمان‌ بلديه‌) - شاهرود

روستاهاي شگفت
روستاهاي شگفت - سمنان


صنايع‌ دستي‌ و سوغاتي‌ها - سمنان

انواع‌ صنايع‌ دستي‌ و سوغاتي‌هاي‌ استان‌ سمنان‌ عبارتند از: قالي‌، گليم‌، كارهاي‌دستي‌، انواع‌ قلمكار، انواع‌ سفال‌، سراميك‌ و انواع‌ دستبافته‌ها كه‌ در فروشگاه‌هاي‌ صنايع‌ دستي‌ و بازار عرضه‌مي‌شود. فهرست صفحه
نماي كلي سمنان
نمايش اسلايد

ظروف سفالي
غذاهاي‌ محلي‌ - سمنان

انواع‌ غذاهاي‌ محلي‌ مختلفي‌ كه‌ در سطح‌ استان‌ سمنان‌ به‌ شيوه‌هاي‌ خاص‌ تهيه‌ مي‌گردند عبارتنداز: آش‌ ترش‌، آبگوشت‌ پسته‌، شويد پلو با لوبيا، انواع‌ ته‌چين‌ (ته‌ چين‌ بادنجان‌ و ته‌ چين‌ اسفناج‌)، رشته‌ پلو، بيج‌ بيج‌،كته‌ شير، قيمه‌ كرفس‌، كشمش‌ پلو، زردك‌ پلو، انواع‌ خورشت‌ (خورشت‌ گردو اسفناج‌، خورشت‌ سيب‌ درختي‌ وآلبالو، خورشت‌ پسته‌ و خورشت‌ قرمه‌)، گور ماست‌، دوغ‌ جوش‌، اشكنه‌، بُلماق‌، حسو، دست‌ به‌ قمه‌، خوراك‌كشك‌، تاس‌ كباب‌، ماست‌ جوش‌، قلياقروت‌، بوراني‌ كدو و ده‌ها نوع‌ خورشت‌ و چاشت‌ ديگ

منبع: ایران کهن تر از تاریخ، حسن زنده دل، نشر ایرانگردان

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 906
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی