امروز : 131
دیروز : 2431
هفته گذشته : 7352
ماه : 55687
کل بازدید : 2213052
کاربران آنلاین : 5
ورودی گوگل : 3841
WWW.BOOKINGBAMA.COM

استان‌ فارس‌ با 133 هزار كيلومتر مربع‌ وسعت‌ در جنوب‌ استان‌ اصفهان‌ قرار دارد. آباده‌، استهبان‌، اقليد، بوانات‌، جهرم‌، داراب‌، سپيدان‌، شيراز، فسا، فيروز آباد، كازرون‌، لار، لامرد، مرودشت‌، ممسني‌، نيريز شهرستانهاي‌ استان‌ فارس‌ هستند و شهر زيباي‌ شيراز مركز آن‌ مي‌باشد.

آب و هوا

در استان‌ فارس‌ سه‌ ناحيه‌ مشخص‌ آب‌ و هوايي‌ وجود دارد. اول‌، ناحيه‌ كوهستاني‌ شمال‌ و شمال‌غرب‌ كه‌ زمستان‌هاي‌ سرد معتدل‌ و پوشش‌ گياهي‌ مناسبي‌ دارد. دوم‌ ناحيه‌ مركزي‌ كه‌ در زمستان‌ها آب‌ و هواي‌نسبتاً معتدل‌ توأم‌ با بارندگي‌ و در تابستان‌ها هوايي‌ گرم‌ و خشك‌ دارد. سوم‌ ناحيه‌ جنوب‌ و جنوب‌ شرقي‌ كه‌ به‌علت‌ كاهش‌ ارتفاع‌ و عرض‌ جغرافيايي‌ و نحوه‌ استقرار كوهها ميزان‌ بارندگي‌ آن‌ در فصل‌ زمستان‌ نسبت‌ به‌ دو فصل‌ بهار و پائيز كمتر است‌ و هواي‌ آن‌ نيز در زمستان‌ها معتدل‌ و در تابستان‌ها بسيار گرم‌ است‌. متوسط‌ حرارت ‌شهر شيراز 8/16 درجه‌ و حداكثر و حداقل‌ مطلق‌ دماي‌ آن‌ به‌ ترتيب‌ 2/29 و 7/4 درجه‌ سانتي‌ گراد است‌.
آثار تاریخی
كاخ ها و عمارات
كاخ ابونصر (تخت نصر) - شيراز
كاخ سلطنتي هخامنشي - روستاي سروان - فارس
كاخ اردشير بابكان - مرودشت
عمارت باغ ايلخاني - شيراز
عمارت كلاه فرنگي باغ نظر - شيراز
كاخ آينه - روستاي رستاق - داراب
پاسارگاد - مرودشت
تخت جمشيد - مرودشت
كاخ ساساني - سروستان - شيراز
ساير كاخ‌ها و عمارات باستاني - فارس

تخت جمشيد


پاسارگاد


آرامگاه كورش كبير


مقبره حافظ

قلعه‌ها و ارگ‌ها
قلعه چارو - لار
قلعه دختر - فيروزآباد
قلعه ايزدخواست - آباده
قلعه اژدها پيكر - لار
قلعه استخر - مرودشت
قلعه كاكا - ممسني
ارك كريمخاني - شيراز
قلعه قبر - جهرم
قلعه قدمگاه - لار
قلعه سفيد - ممسني
قلعه ضحاك - ممسني
ساير قلعه ها و دژها - فارس

آرامگاه‌ها
گور دختر - جره‌ (دشت‌ ارژن‌)
آرامگاه‌ حافظ‌ - شيراز
قبر جاماسب‌ - روستاي‌ كراده‌
آرامگاه‌ خواجوي‌ كرماني‌ - شيراز
آرامگاه كوروش كبير - جاده شيراز اصفهان
آرامگاه‌ سعدي‌ - شيراز
آرامگاه‌ شاه‌ شجاع‌ مظفري‌ - شيراز
آرامگاه‌ شيخ‌ كبير (ابن‌ حفيف‌) - شيراز
آرامگاه‌ شيخ‌ روزبهان‌ - شيراز
آرامگاه‌ سيبويه‌ - شيراز
ساير مقابر - فارس

كتيبه ها و نقش‌هاي سنگي
نقش برجسته عهد ايلامي - روستاي سه تلو
كتيبه هاي نورنگون (نورآباد) - ممسني
حكاكي نقش رجب - مرودشت
حكاكي نقش رستم - حاجي آباد - مرودشت
حكاكي نقش شاپور - كازرون
ساير حكاكي ها و كتيبه ها - فارس


نقش رستم

آتشكده ها
آتشكده هخامنشي - كازرون - فارس
آتشكده‌ فراز مراآور خذايا - كازرون‌
آتشكده فيروزآباد - فيروزآباد
آتشكده بزرگ جره - كازرون
آتشكده كازرون - كازرون
آتشكده پاسارگاد - مرودشت
آتشكده بزرگ ساساني - مرودشت
ساير آتشكده ها - فارس

غارهاي تاريخي
غار شيخ علي - حاجي آباد - كازرون
غار تنگ چوگان - كازرون

غار تنگ چوگان

پل‌ها و كاروانسرا هاي تاريخي
پل عباسي - لار
پا علي ابن همزه - آباده
پل بند امير - مرودشت
جاده ساساني - فيروزآباد
كاروانسراي ساساني - فيروزآباد
ساير پل ها و كاروانسراهاي تاريخي - فارس

شهر ها و تپه هاي باستاني
ويرانه هاي شهر بيشاپور - كازرون
شهر باستاني استخر (تخت طاووس) - شيراز
شهر باستاني فيروزآباد - فيروزآباد
تل حكوان - كازرون
شهر باستاني حسن قاضي - روستاي صفربگ
تپه باستاني مرودشت - مرودشت
تخت سليمان - مرودشت
تل تيموريان - روستاي كوشك
ساير شهرها و تپه هاي باستاني - فارس

بازارهاي قديمي
سراي مشير - شيراز
بازار قيصريه - لار
بازار وكيل - شيراز
ساير بازارهاي قديمي - شيراز

سراي مشير

مدارس قديمي
مدرسه آقابابا خان - شيراز
مدرسه خان - شيراز

حمام‌ها و آب انبارهاي قديمي
حمام عفيف آباد - شيراز
حمام باغ نشاط - شيراز
آب انبار سيد جعفري - لار
حمام وكيل - شيراز

ساير آثار تاريخي
دروازه قرآن - شيراز
ساير آثار تاريخي - فارس

اماکن مذهبی
مساجد قديمي
مسجد جامع عتيق - شيراز
مسجد نصيرالملك - شيراز
مسجد نو (شهدا) - شيراز
مسجد وكيل - شيراز
ساير مساجد قديمي - فارس

مسجد نصيرالملك

بقعه‌ها و امامزاده‌ها
بقعه آبش خاتون - شيراز
بقعه بي‌بي دختران - شيراز
بقعه چهل تنان - شيراز
تكيه هفت تنان - شيراز
امامزاده شاه حمزه - كازرون
امامزاده شاه مير علي حمزه - شيراز
امامزاده شاهزاده علاءالدين - ممسني
آستان سيد علاءالدين حسين - شيراز
بقعه شاه چراغ - شيراز
ساير مقبره‌ها و امامزاده‌ها - فارس

كليساهاي قديمي
كليساي ارامنه - شيراز

جاذبه های طبیعی

درياچه‌ها و تالاب‌ها
درياچه‌ و تالاب‌ ارژن‌ - شيراز
درياچه‌ كافتر (شادكام‌) - اقليد
درياچه مهارلو - شيراز
درياچه پريشان (فامور) - كازرون
درياچه‌ طشك‌ و بختگان‌ - ني‌ريز

رودخانه ها
رودخانه آغاج - شيراز
رودخانه فهليان - ممسني
رودخانه كر - اقليد
رودخانه مرجان - سپيدان
رودخانه شادكام - اقليد
رودخانه شور - لار
ساير رودخانه ها - فارس

باغ ارم

چشمه ها
چشمه آب معدني بالنگان (حاجي آباد) - اقليد
چشمه آب گرم فيروزآباد - فيروزآباد
چشمه آب معدني جونجان (جونون) - داراب
چشمه آب معدني خارگان - شيراز
چشمه آب معدني پلنگان - نيريز
چشمه آب معدني قدمگاه - اقليد
چشمه آب گرم سراب بهرام - ممسني
چشمه آب معدني شش پير - سپيدان
ساير چشمه ها - فارس

آبشارها
آبشار دشتك آبرج - اقليد
آبشار مارگون - سپيدان

تنگه ها و قله ها
تنگ الله اكبر - شيراز
تنگ براق - روستاي براق - سپيدان
تنگ بستانك (بهشت گمشده) - سپيدان
تنگ بوان - شيراز
كوه گر - مرودشت
تنگ خاني - شيراز
كوه خرمن كوه - فسا
تنگ لاي زنگان - داراب
تنگ پلنگان - ني ريز
كوه سفيد - اقليد
كوه تودج - داراب
ساير قله ها و تنگه ها

گردشگاه‌ برم‌دلك‌

باغ‌ها و تفرجگاه‌ها
گردشگاه آب بند - داراب
گردشگاه آتشكده - فسا
گردشگاه‌ برم‌دلك‌ - شيراز
باغ چهل تن - شيراز
گردشگاه‌ چله‌گاه‌ - سپيدان‌
باغ دلگشا - شيراز
گردشگاه ديمه ميل - نورآباد
باغ ارم - شيراز
باغ‌ گلشن‌ (باغ‌ عفيف‌ آباد) - شيراز
گردشگاه‌ هفت‌برم‌ - شيراز
باغ جهان نما - شيراز
گردشگاه ميان كتل - شيراز
گردشگاه پارك جنگلي - استهبان
باغ تخت - شيراز
گردشگاه تنگ تيزاب - سپيدان
ساير باغ‌ها و تفرجگاه‌ها - فارس

باغ دلگشا

مناطق حفاظت شده
پارك ملي بامو - شيراز
منطقه شكار ممنوع بصيران - آباده
منطقه حفاظت شده لار - لار
منطقه شكار ممنوع توت سياه - بوانات

فرهنگ و هنر

موزه ها
موزه نظامي عفيف آباد - شيراز
موزه نارنجستان - شيراز
موزه تاريخ طبيعي و تكنولوژي - شيراز
موزه پارس - شيراز
موزه تخت جمشيد - مرودشت
موزه شاه چراغ - شيراز
موزه شهدا - شيراز

موزه نارنجستان

نواحي عشايري و روستاهاي شگفت
ناحيه عشايري - فارس


سوغات و صنايع دستي - فارس

انواع‌ صنايع‌ دستي‌ و سوغاتي‌هاي‌ استان‌ فارس‌ عبارتند از: قالي‌، انواع‌ پارچه‌، خاتم‌، منبت‌، انواع‌ كارهاي‌ دستي‌نقره‌، مس‌، سفال‌، گيوه‌، انواع‌ كارهاي‌ نمدي‌، خراطي‌، چرمي‌، سنگي‌ و حصيري‌. فهرست صفحه
نماي كلي فارس
بازارها و صنايع دستي شيراز

صنايع دستي عشايريغذاهاي محلي - فارس

در مناطق‌ مختلف‌ شهري‌، روستايي‌ و در بين‌ عشاير استان‌ فارس‌ غذاهاي‌ محلي‌ خاصي‌ رايج‌است‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ انواع‌ آش‌ (آش‌ شلغم‌، آش‌ انار، آش‌ گوشت‌، آش‌ ماست‌، آش‌ كشك‌، آش‌ ياسورك‌،آش‌ رشته‌، آش‌ ماكاروني‌، آش‌ اسفناج‌، آش‌ غوره‌، آش‌ كارده‌، آش‌ دوغ)(‌ كله‌ پاچه‌)، انواع‌ آبگوشت‌ (آبگوشت‌ كلم‌،آبگوشت‌ ماكاروني‌، آبگوشت‌ ساده‌ و آبگوشت‌ عدس‌)، پلو بابونه‌، هويج‌ پلو، كوفته‌ هِلِو، دم‌ پخت‌، ميگو پلو، كلم‌پلوشيرازي‌، انواع‌ خورشت‌ (خورشت‌ هويج‌، خورشت‌ كنگر، خورشت‌ كدو حلوائي‌، خورشت‌ شيش‌ انداز،خورشت‌ كدو، خورشت‌ سبزي‌ و خورشت‌ تاس‌ كباب‌) انواع‌ بوراني‌ (بوراني‌ اسفناج‌، بوراني‌ چغندر)، آلوخاك‌،دوپيازه‌ گوشت‌، دوكاسني‌، مرغ‌ و مسما، آب‌ تماته‌، كنگر ماست‌، انواع‌ بادنجان‌ (بادنجان‌ يتيمكي‌، شامي‌ بادنجان‌،نار بادنجان‌، حليم‌ بادنجان‌ و قورمه‌ بادنجان‌)، للك‌ شيره‌، چغندر ماشك‌، كنسومه‌ سبزي‌، خوراك‌ قليه‌ ماهي‌، املت‌شيرازي‌، كباب‌ ترب‌، حلواي‌ خارك‌، قليان‌ و قيچي‌، چنگال‌ شكر، ترشي‌ ليمو، سالاد مخلوط‌، خرماكنجدي‌، ده‌هاخورشت‌ و چاشت‌ ديگر اشاره‌ نمود. فهرست صفحه
نماي كلي فارسموسيقي و رقص‌هاي محلي - فارس

موسيقي‌ و رقص‌ محلي‌ موسيقي‌ فارس‌ اعم‌ از موسيقي‌ سنتي‌ مقامي‌ و موسيقي‌ سنتي‌ عشايري‌ و روستائي‌ آن‌كه‌ عمدتاً در ميان‌ قشقائيان‌ رواج‌ دارد، علو از نواهاي‌ دلنشين‌ است‌.
رقص‌هاي‌ چوب‌ يا «جنگ‌ نامه‌» و «هلي‌» نيز از جمله‌ رقص‌هاي‌ عشايري‌ در استان‌ فارس‌ مي‌باشد.
منبع: ایران کهن تر از تاریخ، حسن زنده دل، نشر ایرانگردان

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 958
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی