امروز : 2341
دیروز : 577
هفته گذشته : 10479
ماه : 58951
کل بازدید : 2208738
کاربران آنلاین : 4
ورودی گوگل : 3841
WWW.BOOKINGBAMA.COM

استان‌ كرمان‌ با 175069 كيلومتر مربع‌ وسعت‌ در جنوب‌ شرقي‌ ايران‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ استان‌ بعد ازخراسان‌ دومين‌ استان‌ پهناور كشور است‌ و حدود 11 درصد از خاك‌ ايران‌ را در برگرفته‌ است‌. شهرهاي‌ مهم‌استان‌ كرمان‌ عبارتند از: بافت‌، بردسير، بم‌، جيرفت‌، رفسنجان‌، زرند، سيرجان‌، شهربابك‌، كرمان‌ و كهنوج‌.
آب و هوا ،کرمان

ارتفاعات‌ و پستي‌ و بلندي‌هاي‌ استان‌، شرايط‌ اقليمي‌ ويژه‌، آب‌ و هواي‌ متفاوتي‌ را در نواحي‌ مختلف‌استان‌ بوجود آورده‌اند. نواحي‌ شمال‌، شمال‌ غربي‌ و مركزي‌، آب‌ و هواي‌ خشك‌ و معتدل‌ دارد و آب‌ و هواي‌نواحي‌ جنوبي‌ و جنوب‌ شرقي‌ آن‌ گرم‌ و نسبتاً مرطوب‌ است‌. آب‌ و هواي‌ مركز استان‌ (شهر كرمان‌) خشك‌ ونيمه‌ معتدل‌ است‌ و حداكثر مطلق‌ درجه‌ حرارت‌ آن‌ 6/39 درجه‌ و حداقل‌ مطلق‌ درجه‌ حرارت‌ آن‌ 7- درجه‌سانتي‌ گراد گزارش‌ شده‌ است‌. متوسط‌ درجه‌ حرارت‌ استان‌ در ماه‌هاي‌ فروردين‌ تا تير ماه‌ بين‌ 20 تا 25 درجه‌سانتي‌گراد مي‌باشد. اين‌ ماهها مطلوب‌ترين‌ زمان‌ مسافرت‌ براي‌ گردش‌ و بازديد از ديدني‌هاي‌ استان‌ است‌.
آثار تاریخی
عمارات
عمارت‌ باغ‌ هرندي‌ ، كرمان
عمارت‌ باغ‌ شاهزاده‌ ماهان‌ ، كرمان

ارگ بم

قلعه ها و دژها
ارگ بم ، بم
قلعه سموران ، جيرفت
ساير قلعه ها ، کرمان

حمام و آب انبارهاي قديمي
آب‌انبار علي‌مردان‌ خان‌ ، كرمان
حمام‌ ابراهيم‌ خان‌ ، كرمان
حمام‌ گنجعلي‌خان‌ ، كرمان
حمام‌ يا چايخانه‌ سنتي‌ وكيل‌ ، كرمان
ساير حمام‌ها ، کرمان

حمام‌ يا چايخانه‌ سنتي‌ وكيل‌


آرامگاه‌ شاه‌ نعمت‌ الله ولي‌

آرامگاه ها
آرامگاه‌ آخوند ، كوهبنان ،زرند
آرامگاه‌ امير حيدر ، جيرفت
گنبد جبليه‌ ، كرمان
مقبره‌ خواجه‌ اتابك‌ ، كرمان
مقبره‌ ميرحيدر (گورخان‌) ،جيرفت
آرامگاه‌ ميرزبير ، سيرجان
گنبد مشتاقيه‌ (سه‌ گنبد) ، كرمان
بقعه‌ پير بابا مسافر ، كرمان
بقعه‌ پير برحق‌ (جارسوز) ، بردسير
گنبد سبز ، كرمان
آرامگاه‌ شاه‌ فيروز ، سيرجان
آرامگاه‌ شاه‌ نعمت‌ الله ولي‌ ، كرمان
آرامگاه‌ شاهزاده‌ حسين‌ جوپار ، كرمان

بازارهاي قديمي
مجموعه بازار کرمان ، کرمان

مجموعه بازار کرمان

مدارس قديمي
مدرسه ابراهيم خان ، کرمان
مدرسه گنجعلي خان ، کرمان
ساير مدارس قديمي ، کرمان

کاروانسراهاي تاريخي
كاروانسراي‌ چهارسوق‌ ، كرمان
سراي‌ گلشن‌ ، كرمان
كاروانسراي‌ هندوها ، كرمان
كاروانسراي‌ لحاف‌ دوزي‌ها ، كرمان
كاروانسراي‌ ميرزاحسن‌ ، كرمان
كاروانسراي‌ وكيل‌ ، كرمان
ساير كاروانسراها ، کرمان

برج ها
برج نادري ، فهرج ، بم
برج نگار ، بافت


يخدان‌ مؤيدي‌

ساير بناهاي تاريخي
يخدان‌ عباس‌ آباد ، رفسنجان
ميدان‌ گنجعلي‌خان‌ ، كرمان
ضرابخانه‌ گنجعلي‌خان‌ ، كرمان
يخدان‌ مؤيدي‌ ، كرمان

اماکن مذهبی
مساجد قديمي
مسجد چهل‌ستون‌ ، كرمان
مسجد گنجعلي‌خان‌ ، كرمان
مسجد جامع‌ ، كرمان
مسجد ملك‌ (امام‌ خميني‌) ، كرمان
ساير مساجد قديمي ، کرمان

مسجد چهل‌ستون‌


مسجد گنجعلي‌خان‌


بقعه ها و امامزاده ها
امامزاده شاهزاده حسين ، کرمان
امامزاده زيد ، کرمان

جاذبه های طبیعی
دشت ها و کويرها ، کرمان

دشت ها و کويرها


ييلاقات‌ ماهان‌

تفرجگاه هاي ييلاقي
ييلاقات‌ ده‌ بكري‌ ، بم
ييلاقات‌ كوه‌ بنان‌ ، زرند
باغ‌ سنگي‌ ، سيرجان
ييلاقات‌ اسفندقه‌ ، جيرفت‌ - بافت
ييلاقات‌ جوپار ، كرمان
ييلاقات‌ كوهپايه‌ ، كرمان
ييلاقات‌ ماهان‌ ، كرمان
شهرك‌ صنعتي‌- توريستي‌ ارگ‌ جديد بم‌ ، بم
ييلاقات‌ رابر ، بافت
ييلاقات‌ راين‌ ، كرمان
ساير تفرجگاه هاي ييلاقي ، کرمان

رودخانه ها
هليل رود ، جيرفت
ساير رودخانه ها ، کرمان

چشمه ها
چشمه‌ آب‌ معدني‌ ابارق‌ ، كرمان
چشمه‌ آب‌ معدني‌ بغرا ، كرمان
چشمه‌هاي‌ آب‌ معدني‌ اختيارآباد ، كرمان
چشمه‌ حسين‌ آباد ، رفسنجان
چشمه‌ حسين‌ آباد ، كرمان
چشمه‌ قلعه‌ عسگر ، كرمان
چشمه‌ آب‌ معدني‌ قاسم‌آباد ، رفسنجان
چشمه‌ آب معدني‌ غرغره‌ (باب‌ ترش‌) ، كرمان
چشمه‌ آب معدني‌ ته‌ خاتون‌ ، كرمان
ساير چشمه ها و مراکز آب درماني ، کرمان

قله ها و ارتفاعات
كوه‌ هزار ، بم
كوه‌ جوپار ، كرمان
كوه‌ پلوار ، كرمان
كوه‌ پوركان‌ ، رفسنجان
كوه‌ سرمشك‌ ، جيرفت
ساير ارتفاعات ، کرمان

مناطق حفاظت شده
مناطق حفاظت شده ، کرمان

فرهنگ و هنر
موزه ها
موزه‌ مردم‌شناسي‌ (حمام‌ گنجعلي‌ خان‌) ، كرمان
موزه‌ ضرابخانه‌ (موزه‌ سكه‌) ، كرمان

موزه گنجعلي خان


فرش دست بافت کرمان

فضاهاي روستايي و عشايري ويژه
روستاي‌ دوساري‌ ، جيرفت
روستای فهرج‌ ، بم
روستاي‌ ميمند ، شهربابك
روستای نگار ، بردسير
روستاي‌ سه‌كنج‌ ، ماهان
روستاي‌ شهداد ، كرمان
روستاي‌ سيرچ‌ ، كرمان
عشاير و گذرگاههاي‌ ايلي‌ ، کرمان
ساير فضاهاي روستايي ويژه ، کرمان


صنايع دستي و موسيقي و غذاي محلي،کرمان

فهرست صفحه:
صنايع دستي و سوغاتي ها،کرمان
غذاهاي محلي،کرمان
صنايع دستي و سوغاتي ها،کرمان

صنايع‌ دستي‌ و سوغاتي‌هاي‌ استان‌ كرمان‌ عبارتند از، پته‌ و انواع‌ قالي‌، قاليچه‌، گليم‌،جاجيم‌، خورجين‌ و ديگر صنايع‌ دست‌بافت‌ كه‌ جزء سوغاتي‌هاي‌ اين‌ منطقه‌ محسوب‌ مي‌شوند. پسته‌ كرمان‌ ورفسنجان‌ نيز بعنوان‌ اصلي‌ترين‌ سوغاتي‌ آن‌ شهرت‌ جهاني‌ دارد. فهرست صفحه
نماي كلي كرمان
نمايش اسلايد

پته دوزي
گليم مشيريغذاهاي محلي،کرمان

استان‌ كرمان‌ در كنار جمعيّت‌ ساكن‌، ايلات‌ كوچرو و عشايري‌ نيز دارد، در نتيجه‌ سفره‌ كرمان‌،سفره‌اي‌ رنگين‌ با فرهنگ‌ غذايي‌ ديرينه‌ است‌ در اين‌ سفره‌ به‌ مقتضاي‌ محيط‌ انواع‌ گوناگون‌ از غذاها فراهم‌مي‌شود كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ انواع‌ آش‌ (آش‌ شولي‌، آش‌ جو، آش‌ مخلوط‌ و آش‌ كِرو)، تُوكي‌، گندم‌ شير،كاكل‌ كنف‌ شاهدانه‌، خوراك‌ لب‌ لبو، فله‌ تخم‌ مرغ‌، قاتق‌ تخمه‌، قاتق‌ نِبه‌، تافته‌، زيرجوش‌، كشك‌ گردو، اشكنه‌،سردوش‌، ماست‌ و رطب‌، كشك‌ كدو، آب‌ بنه‌ ياسيراب‌ بنه‌، كله‌ جوش‌، آب‌ كَرمو، حليم‌ بادنجان‌، كاچي‌، كماچ‌سحن‌، قاتق‌ شير، چنك‌ مال‌، نان‌ چرب‌ و شيرين‌ و ده‌ها نوع‌ خورشت‌ و چاشت‌ ديگر اشاره‌ نمود
منبع: ایران کهن تر از تاریخ، حسن زنده دل، نشر ایرانگردان

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 867
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی