امروز : 499
دیروز : 2431
هفته گذشته : 7720
ماه : 56055
کل بازدید : 2213420
کاربران آنلاین : 2
ورودی گوگل : 3842
WWW.BOOKINGBAMA.COM

استان‌ كرمانشاه‌ با مساحتي‌ معادل‌ 434,24 كيلومتر مربع‌ در غرب‌ ايران‌ واقع‌ شده‌ است‌. براساس‌آخرين‌ تقسيمات‌ اداري‌ و كشوري‌ در سال‌ 1375، شهرستان‌هاي‌ استان‌ كرمانشاه‌ عبارتند از: اسلام‌ آباد غرب‌،پاوه‌، جوانرود، سرپل‌ ذهاب‌، سنقر، صحنه‌، قصرشيرين‌، كرمانشاه‌، كنگاور، گيلان‌ غرب‌ و هرسين‌. اين‌ استان‌ ازشمال‌ به‌ استان‌ كردستان‌، از جنوب‌ به‌ استان‌هاي‌ لرستان‌ و ايلام‌، از شرق‌ به‌ استان‌ همدان‌ و از غرب‌ به‌ كشورعراق‌ محدود شده‌ است‌.

آب و هوا ،کرمانشاه

: استان‌ كرمانشاه‌ در معرض‌ جبهه‌هاي‌ مرطوب‌ مديترانه‌اي‌ قرار دارد كه‌ در برخورد با هواي‌ سردارتفاعات‌ زاگرس‌، به‌ برف‌ و باران‌ تبديل‌ مي‌شوند. در استان‌ كرمانشاه‌ چهار اقليم‌ متفاوت‌ قابل‌ تشخيص‌ است‌ فهرست صفحه
نماي كلي كرمانشاه

نمايي طبيعي از دشت هاي کرمانشاه


اوّل‌: "زمستان‌ ملايم‌ و تابستان‌ گرم‌ و خشك‌" كه‌ شهرستان‌هاي‌ قصرشيرين‌، سرپل‌ ذهاب‌ و دهستان‌ ازگله‌ درجنوب‌ غربي‌ جوانرود را شامل‌ مي‌شود.
دوّم‌: "زمستان‌ و تابستان‌ خنك‌" كه‌ شهرستان‌هاي‌ پاوه‌ و جوانرود وبخش‌ كرند از توابع‌ شهرستان‌ اسلام‌آباد غرب‌ را دربر مي‌گيرد.
سوم‌: اقليم‌ "نيمه‌ خشك‌ و استپي‌ خنك‌" كه‌شهرستان‌هاي‌ سنقر و دهستان‌ پشت‌ دربند از توابع‌ شهرستان‌ كرمانشاه‌ را در بر مي‌گيرد.
چهارم‌: اقليم‌ "نيمه‌ خشك‌و استپي‌ گرم‌" كه‌ شهرستان‌هاي‌ كنگاور، صحنه‌ و هرسين‌ را شامل‌ مي‌شود. به‌ طور كلي‌ استان‌ كرمانشاه‌ از نظر آب‌و هوايي‌ به‌ دو منطقه‌ گرمسير (غرب‌) و سردسير در ساير نواحي‌ تقسيم‌ مي‌شود
بادهاي‌ مهّم‌ استان‌ كرمانشاه‌ عبارتند از: "بادهاي‌ غربي‌" كه‌ رطوبت‌ نسبي‌ اقيانوس‌ اطلس‌ و مديترانه‌ را به‌قلمرو اين‌ استان‌ منتقل‌ مي‌كند و موجب‌ بارندگي‌ مي‌شود. اين‌ باد بيشتر در فصل‌هاي‌ زمستان‌ و بهار مي‌وزد."بادهاي‌ شمال‌" كه‌ در فصل‌ تابستان‌ مي‌وزند و در اعتدال‌ آب‌ و هواي‌ بخشي‌ از استان‌ و كاهش‌ گرماي‌ آن‌ مؤثراندو "باد سام‌ يا سموم‌" كه‌ تنها در منطقه‌ نوار مرزي‌ مي‌وزد و هواي‌ آن‌ را در تابستان‌ها بسيار گرم‌ و غير قابل‌ تحمل‌مي‌سازد و زيان‌هاي‌ بسياري‌ به‌ بار مي‌آورد.
آثار تاریخی
استان‌ كرمانشاه‌ يكي‌ از كهن‌ترين‌ مناطق‌ سرزمين‌ ايران‌ است‌ كه‌ قدمت‌ آن‌ با توجه‌ به‌ آثار و يادمانهاي‌ تاريخي‌ وباستاني‌ به‌ قبل‌ از ميلاد مي‌رسد. مجموعه‌ آثار تاريخي‌ طاق‌ بستان‌ و بيستون‌ و اثر باستاني‌ معبد آناهيتا و دههااثر ديگر، نشان‌ مي‌دهد كه‌ كرمانشاه‌ از گذشته‌هاي‌ دور يكي‌ از كانون‌هاي‌ تمدن‌ ايران‌ بوده‌ است‌. اهم‌ آثار تاريخي‌و باستاني‌ كرمانشاه‌ عبارتنداز:
نقوش تاريخي و سنگ نوشته ها
نقش‌ آنوباني‌ني‌ ، سرپل‌ ذهاب
نقش‌ گودرز دوم‌ اشكاني‌ ، بيستون
كتيبه‌ بيستون‌ ، بيستون
نقوش‌ داريوش‌ ، صخره بيستون
نقش دكان‌ داود ، سرپل‌ ذهاب
فراتاش‌ (فرهاد تراش‌) ، بيستون
مجسمه هركول‌ ، بيستون
سنگ‌هايي‌ با خطوط‌ پهلوي‌ ، بيستون
نقش‌ ميتريدات‌ اشكاني‌ ، بيستون
نقوش‌ طاق‌ بستان‌ ، كرمانشاه
ساير كتيبه‌ها و نقوش‌ تاريخي ، کرمانشاه

كتيبه‌ بيستون‌


نقوش‌ طاق‌ بستان‌

کاخ ها و عمارات
كاخ‌ حوش‌ كوري‌ ، قصرشيرين
بقاياي‌ كاخ‌ ساساني‌ (عمارت‌ خسروي‌) ، قصرشيرين
كاخ‌ شاهپور ، هرسين

آتشکده ها
معبد آناهيتا ، كنگاور
آتشكده‌ چهار طاقي‌ چهار قاپو ، قصرشيرين
گور دخمه‌ دربند ، سنقر
پرستشگاه‌ پارتي‌ ، بيستون
ساير پرستشگاه‌ها و معابد باستاني ، کرمانشاهقلعه ها
قلعه‌ بيستون‌ ،سنقر
قلعه قه‌لامروان‌ (قلعه‌ مروان‌) ، صحنه
قلعه قه‌ لاي‌بزه‌رو (قلعه‌ بزه‌ رود) ، صحنه
قلعه‌ ساري‌ اصلان‌ ، كنگاور
ساير قلعه‌ها و دژها ، کرمانشاه

کاروانسراها و پل هاي تاريخي
كاروانسراي‌ بيستون‌ (شيخ‌ عليخان‌) ، بيستون
پل‌ خسروي‌ ، صحنه
پل‌ خسرو ، بيستون
پل‌ آجري‌ كوچه‌ ، كنگاور
كاروانسراي‌ سرپل‌ ذهاب‌ ، سرپل‌ ذهاب
ساير كاروانسراها و پل‌هاي‌ قديمي ، کرمانشاه

پل‌ آجري‌ كوچه‌

شهرها و تپه هاي باستاني
ناحيه‌ باستاني‌ بيستون‌ ، هرسين
تپه‌ برج‌ ، كنگاور
شهر باستاني‌ چمچال‌ ، بيستون‌ ، هرسين
تپه‌ جودا (جهودا) ، كنگاور
قورواغه‌ تپه‌ (تپه‌ قرباغه‌) ، صحنه
تپه‌ قديمي‌ رستم‌ آباد ، كنگاور
ساير نواحي‌و شهرها و تپه‌هاي‌ باستاني ، کرمانشاه

بازارهاي قديمي
بازار کرمانشاه ، کرمانشاه

حمام هاي قديمي
حمام‌ بزرگ‌ (حمام‌ سرجوب‌) ، كنگاور
حمام‌ پاچمن‌ ، صحنه
ساير حمام‌هاي‌ قديمي ، کرمانشاه


اماکن مذهبی
مساجد قديمي
مسجد دولتشاه‌ ، كرمانشاه
مسجد عمادالدوله‌ ، كرمانشاه
مسجد جامع‌ كنگاور ، كنگاور
مسجد جامع‌ كرمانشاه‌ ، كرمانشاه
تكيه‌ معاون‌ الملك‌ ، كرمانشاه
مسجد جامع‌ پاوه‌ ، پاوه
ساير مساجد قديمي ، کرمانشاه

تكيه‌ معاون‌ الملك‌


مسجد جامع‌ كرمانشاه‌

بقعه ها و امامزاده ها
مقبره‌ ابودجاجه‌ ، اسلام‌ آبادغرب
امام‌زاده‌ باقر ، كنگاور
امام‌زاده‌ دده‌ بكتر ، صحنه
امام‌زاده‌ محمود ، صحنه
امام‌زاده‌ سيد جمال‌ الدين‌ ، كنگاور
زيارتگاه‌ شوق‌ علي‌ ، صحنه
ساير زيارتگاه‌ها و امام‌زاده‌ها ، کرمانشاه

جاذبه های طبیعی
استان‌ كرمانشاه‌ از جمله‌ مناطق‌ باستاني‌ سرزمين‌ ايران‌ است‌ كه‌ طبيعتي‌ زيبا و جذاب‌ دارد. از جمله‌ جاذبه‌هاي‌طبيعي‌ استان‌ مي‌توان‌ به‌ حواشي‌ رودخانه‌ها، سراب‌ها و چشمه‌ها، ارتفاعات‌ و قله‌ها، غارهاي‌ طبيعي‌ وتاريخي‌، دشت‌ها و چشم‌اندازهاي‌ جنگلي‌، حيات‌ وحش‌، روستاهاي‌ شگفت‌ و ده‌ها مورد ديگر اشاره‌ كرد كه‌ اهم‌آنها عبارتند از:
دشت ها
دشت ها ، کرمانشاه

دشت هاي کرمانشاه

رودخانه ها
رودخانه آب‌ ژالان‌ ، جوانرود
رودخانه جگيران‌ ، سرپل‌ذهاب
رودخانه كنگاكوش‌ ، قصر شيرين
رودخانه سراب‌ كنگاور ، كرمانشاه
رودخانه زميكان‌ ، پاوه

غارها
غار آسنگران ، کرمانشاه
غار کاوات ، جوانرود
غار پراو ، کرمانشاه
غار قوري قلعه ، پاوه
ساير غارها ، کرمانشاه

غار قوري قلعه

قله ها و ارتفاعات
كوه‌ چال‌ آباد ، كرمانشاه
كوه‌ دالاخانی‌ ، سنقر
كوه‌ لوجار ، سنقر
كوه‌ پراو‌ ، كرمانشاه
ساير ارتفاعات‌ استان ، کرمانشاه

چشمه ها
چشمه‌ عبدل‌ ، كنگاور
چشمه‌ آب‌ معدني‌ امام‌ حسن‌ ، كرمانشاه
چشمه‌ هندي‌ آباد ، كنگاور
چشمه‌ صيفور ، كنگاور
سرآب‌ نيلوفر ، كرمانشاه
چشمه‌ آبگرم‌ تنگ‌ حمام‌ ، سرپل‌ذهاب
ساير چشمه ها و تالاب ها ، کرمانشاه

سرآب‌ نيلوفر

مناطق حفاظت شده
مناطق حيات وحش حفاظت شده و شکارگاه ها ، کرمانشاه


فرهنگ و هنر

موزه ها
موزه کرمانشاه ، کرمانشاه

موزه معاون الملک


صنايع دستي-گيوه


روستاهاي ويژه
روستای بيستون‌ ، هرسين
روستای ماهيدشت‌ ، كرمانشاه
روستای روانسر ، جوانرود


صنايع دستي و سوغاتي ها ، کرمانشاه

كرمانشاه‌ از دير باز يكي‌ از: مركز صنايع‌ دستي‌ ايران‌ بوده‌ است‌ اهم‌ صنايع‌ دستي‌سوغاتي‌هاي‌ استان‌ كه‌ عمدتاً توسط‌ عشاير روستائيان‌ توليد مي‌شود، عبارتند از: قالي‌، گليم‌ و جاجيم‌، جولاريسي‌، موج‌، چيغ‌، وسايل‌ سنتي‌ آشپزخانه‌ و لوازم‌ چوبي‌، گيوه‌ و كفش‌، قلمزني‌،حكاكي‌، شيشه‌ گري‌، حجاري‌، فلز كاري‌، نمد مالي‌، چرم‌ سازي‌ و شيريني‌ كاك‌. فهرست صفحه
نماي كلي كرمانشاه
نمايش اسلايد

صنايع دستي-گيوه

نان برنجي


غذاهاي محلي ، کرمانشاه

در مناطق‌ شهري‌، روستايي‌ و در بين‌ عشاير استان‌ كرمانشاه‌ انواع‌ مختلفي‌ از غذاهاي‌ محلي‌ تهيّه‌مي‌گردد كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ انواع‌ آش‌ (آش‌ عباسعلي‌، آشواسَلي‌ و آش‌ ماست‌)، كوفته‌ برنجي‌، خام‌ كو (تپله‌)،شامي‌ كباب‌، شيرداغ‌، شير برنج‌، زرد آلورون‌، تماتاو، شي‌ريه‌ژ، كشكك‌، چنگال‌، خورشت‌ خلال‌ بادام‌، حليم‌گوشت‌، قورمه‌، دوغ‌ محلي‌، نان‌ ساحن‌، خوراك‌ گوجه‌فرنگي‌، خوراك‌دل‌ و جگر و ده‌ها نوع‌ خورشت‌ و چاشت‌ ديگراشاره‌ نمود. فهرست صفحه
نماي كلي كرمانشاه

چايخانه سنتي


رقص و موسيقي محلي ، کرمانشاه

كه‌ موسيقي‌ كردي‌، ابتدا منحصراً رزمي‌ و حماسي‌ بوده‌ است‌. بيت‌ خوان‌هاقديمي‌ترين‌ نواسازان‌ كردستان‌ غالباً بي‌ سواد بوده‌اند كه‌ از قرن‌ها پيش‌ تاكنون‌ داستان‌هاي‌ پهلواني‌ و رزمي‌ را به‌شعر و تصنيف‌ تبديل‌ مي‌كرده‌ و دهل‌ و سرنا مي‌نواخته‌اند. بعدها نواها، ريتم‌ها و آهنگ‌هاي‌ بزمي‌ نيز واردموسيقي‌ كردي‌ شده‌ است‌. انواع‌ سازهاي‌ كردي‌ در كرمانشاه‌ عبارتند از: فهرست صفحه
نماي كلي كرمانشاه
موسيقي محلي كرمانشاه

رقص در مراسم عروسي

دهل‌، سرنا و دوني‌: كه‌ سازهايي‌ هستندمعمولاً در مراسم‌ عروسي‌ و عزا به‌ كار مي‌روند. صداي‌ اين‌ سازها هم‌ رقصنده‌ها را رهبري‌ مي‌كند و هم‌ در مراسم‌سوگواري‌ مشهور «چمري‌» نواخته‌ مي‌شود. نوازندگان‌ عموماً كولي‌ها هستند كه‌ به‌ «قره‌چي‌» و «خراط‌» نيزمعروفند. رقص سنتي

طبل‌، شمشال‌ (بلور) و دف‌: نيز كه‌ توسط‌ كولي‌ها ساخته‌ مي‌شود. در مردم‌ حماسي‌ «رزمي‌» عرفاني‌ وطبي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند. امروز در هر روستاي‌ كردنشين‌ ايران‌ دست‌ كم‌ يك‌ گروه‌ موسيقي‌ وجود دارد.نوازنده‌ها و خواننده‌هاي‌ منطقه‌، تنها در صورتي‌ مي‌خوانند و مي‌نوازند كه‌ بتوانند «جذبه‌ روحاني‌» را درشنونده‌هاي‌ خود ايجاد كنند. تنبور نيز سازي‌ مقدس‌ است‌ كه‌ شايد هزاره‌هاي‌ عمر خود را پشت‌ سر گذاشته‌است‌. نواختن‌ اين‌ سار در بين‌ علويان‌ كوهپايه‌هاي‌ زاگرس‌ عموميت‌ دارد و بزرگان‌ و مراشد اين‌ نواحي‌، كلاً از آن‌آگاهي‌ دارند. رقص‌ كردي‌ تمرين‌ آميخته‌ به‌ تفريح‌ هست‌. در تمام‌ ريتم‌هاي‌ رقص‌ كردي‌ حالتي‌ از هم‌ داستاني‌ ويگانگي‌ و بدن‌ سازي‌ وجود دارد. در بيشتر رقص‌هاي‌ كردي‌، دسته‌هاي‌ رقصندگان‌ در هم‌ گره‌ مي‌خورد و گام‌ آنهاهمواره‌ در يك‌ مسير حركت‌ مي‌كند و چنان‌ متوازي‌ است‌ كه‌ به‌ رژه‌ نظامي‌ شبيه‌ است‌. رقص‌هاي‌ معروف‌ كردي‌عبارتند از: گريانه‌، برودوا، چپي‌، سه‌ پَرسه‌جار سه‌پا و فتَاح‌پاشايي‌

منبع: ایران کهن تر از تاریخ، حسن زنده دل، نشر ایرانگردان

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 1187
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی