امروز : 1746
دیروز : 897
هفته گذشته : 8704
ماه : 57163
کل بازدید : 2212236
کاربران آنلاین : 1
ورودی گوگل : 3841
WWW.BOOKINGBAMA.COM

استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد با 16264 كيلومتر مربع‌ وسعت‌ در جنوب‌ غربي‌ مركز ايران‌ واقع‌ شده‌است‌. براساس‌ آخرين‌ تقسيمات‌ سياسي‌ و اداري‌ در سال‌ 1375، شهرستان‌هاي‌ استان‌ عبارتند از: كهگيلويه‌ (بامركزيت‌ دهدشت‌)، بويراحمد (با مركزيت‌ ياسوج‌) و گچساران‌. شهر ياسوج‌ مركز استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمدمي‌باشد. اين‌ استان‌، از شمال‌ با استان‌ چهارمحال‌ و بختياري‌، از جنوب‌ با استان‌هاي‌ فارس‌ و بوشهر، از شرق‌ بااستان‌هاي‌ اصفهان‌ و فارس‌ و از غرب‌ با استان‌ خوزستان‌ همسايه‌ است‌

آب و هوا،کهگيلويه و بويراحمد

در امتداد رشته‌ كوه‌هاي‌ اصلي‌ زاگرس‌ از شمال‌ شرقي‌ به‌ جنوب‌ غربي‌ در استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد،از ارتفاع‌ كوه‌ها و مقدار بارندگي‌ و رطوبت‌ هوا به‌ طور محسوسي‌ كاسته‌ شده‌ و مشخصات‌ اقليمي‌ دوگانه‌اي‌ راپديد مي‌آورد. بدين‌ ترتيب‌ اين‌ استان‌ به‌ دو منطقه‌ سردسيري‌ و گرمسيري‌ تقسيم‌ شده‌ است‌ فهرست صفحه
نماي كلي كهكيلويه و بويراحمد

منظره طبيعي از کهگيلويه و بويراحمد

منظره طبيعي از کهگيلويه و بويراحمد

منطقه‌ گرمسيري‌ در قسمت‌ جنوب‌ و غرب‌ استان‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هوايي‌ گرم‌ و خشك‌ دارد و بادهاي‌ موسمي‌(فصلي‌) و محلي‌ متعددي‌ در اين‌ ناحيه‌ مي‌وزند. باران‌ اين‌ منطقه‌ از آبان‌ ماه‌ آغاز شده‌ و تا ارديبهشت‌ به‌ تناوب‌ادامه‌ مي‌يابد. در اين‌ مناطق‌ يخبندان‌ بندرت‌ اتفاق‌ مي‌افتد.
منطقه‌ سردسيري‌ در شمال‌ و شرق‌ استان‌ قرار دارد. بارش‌ اين‌ ناحيه‌ معمولاً از آبان‌ ماه‌ شروع‌ و تا ارديبهشت‌ ماه‌به‌ تناوب‌ و معمولاً به‌ صورت‌ برف‌ ادامه‌ مي‌يابد. اين‌ قسمت‌ از استان‌ كه‌ در واقع‌ جنوبي‌ترين‌ بخش‌ زاگرس‌مرطوب‌ است‌ با جنگل‌هاي‌ وسيع‌ و زيباي‌ بلوط‌ پوشيده‌ شده‌ و سرچشمه‌ رودهاي‌ بزرگي‌ است‌.در اين‌ استان‌ بادهايي‌ با جهات‌ مختلف‌ مي‌وزند كه‌ مهّم‌ترين‌ آن‌ها عبارتند از:
بادهاي‌ موسمي‌ كه‌ به‌ نام‌ باد شمال‌ و باد جنوب‌ معروف‌ هستند. باد شمال‌ از طرف‌ شمال‌ غربي‌ از درياي‌مديترانه‌ و آب‌هاي‌ اطراف‌ آن‌ و گاهي‌ از اقيانوس‌ اطلس‌ به‌ داخل‌ منطقه‌ نفوذ مي‌كند. و موجب‌ بارندگي‌ مي‌شود.باد جنوب‌ از سمت‌ جنوب‌ و جنوب‌ غربي‌ به‌ ويژه‌ در اواخر بهار و تابستان‌ به‌ داخل‌ منطقه‌ نفوذ مي‌كند ومعمولاً با گرما همراه‌ است‌
بادهاي‌ محلي‌ در نواحي‌ مختلف‌ نسبتاً محدود و كم‌ وسعت‌ استان‌ مي‌وزند كه‌ مهّم‌ترين‌ آن‌ها عبارتند از: بادآشوب‌، باد زير روز، كوه‌ باد، باد حيران‌، باد چوغان‌، باد او و باد درخت‌رو.

آثار تاریخی
قلعه ها و دژها
قلعه‌ چص‌ (گچ‌) ، دهدشت
قلعه های‌ دختر ، دشمن‌ زياري‌ كهگيلويه
قلعه‌ مانگشت‌ ، كهگيلويه
دژ سليمان‌ ، گچساران

قلعه هاي دختر


آتشكده‌ دو گوردوپا

سنگ نبشته ها
آثار تنگ‌ تاريخي‌ سروك‌ ،گچساران

آتشکده ها
آتشكده‌ دو گوردوپا ، گچساران
آتشكده‌هاي‌ گل‌ سرخدان‌ ، كهگيلويه
آتشكده‌ خيرآباد ، كهگيلويه

تپه هاي باستاني
تل‌ دهوه‌ ، گچساران
تل‌ گرد ، چرام‌
تل‌ خسروي‌ ، ياسوج
تل‌ ملاكانيه‌ (كوشك‌ ملاكانيه‌) ، ياسوج
تل‌ مهره‌اي‌ ، ياسوج
ساير تپه هاي باستاني ، کهگيلويه و بوبراحمد

آرامگاه ها
آرامگاه امير لالپا،کهگيلويه
آرامگاه شاپور،دهدشت

آرامگاه شاپور

پل هاي تاريخي
پل‌هاي‌ باستاني‌ خيرآباد (پل‌ سفلايي‌) ، گچساران
پل‌هاي‌ پاتاوه‌ (پادنا) ، بويراحمد
تخت‌ شاه‌نشين‌ (پايه‌ پل‌) ، ياسوج

گورستان هاي تاريخي
قبرستان‌ پاي‌چل‌ ، سي‌سخت

ساير بناهاي تاريخي
نقاره خانه ها،کهگيلويه و بويراحمد

اماکن مذهبی
بقعه ها و امامزاده ها
امام‌زاده‌ عبد الله ، ياسوج
امام‌زاده‌ بي‌بي‌ حكيمه‌ ، گچساران
بقعه‌ امام‌زاده‌ پهلوان‌ ، ياسوج
امام‌زاده‌ پنجه‌خل‌ ، دهدشت
امام‌زاده‌ سيد محمد ، دهدشت
امام‌زاده‌ شاه‌ عباس‌ ، گچساران
بقعه‌ خضر ، دهدشت
ساير امامزاده ها و بقعه ها،کهگيلويه و بويراحمد

جاذبه های طبیعی
تالاب ها و درياچه ها
تالاب‌ برم‌ الوان‌ ، كهگيلويه
تالاب‌ برم‌شير ، بويراحمد
درياچه‌ كوه‌ گل‌ ، بويراحمد
درياچه‌ مور زرد زيلايي‌ ، بويراحمد

تالاب‌ برم‌شير

رودخانه ها
رودخانه بشار ، بويراحمد
‌ رودخانه خيرآباد ، دوگنبدان
رودخانه‌ خرسان‌ ، ياسوج
رودخانه‌ مارون‌ ، بويراحمد
رودخانه‌ مهريان ، ياسوج
رودخانه‌ زهره‌ ، گچساران
ساير رودخانه ها ، کهگيلويه و بويراحمد

پوشش هاي گياهي
پوشش گياهي،کهگيلويه و بويراحمد

منطقه حفاظت شده حيات وحش دنا

مناطق حفاظت شده
منطقه حفاظت شده حيات وحش دنا،بويراحمد
شکارگاه ها،کهگيلويه و بويراحمد

چشمه ها
چشمه‌ آب‌ گرمو ، گچساران
باغ‌ چشمه‌ بلقيس‌ ، چرام
هفت‌ چشمه‌ ، ياسوج
چشمه‌ ميشي‌ ، سي‌سخت
ساير چشمه ها ، کهگيلويه و بويراحمد

آبشارها
آبشار بهرام‌ بيگي‌ ، بويراحمد
آبشار كُنج‌ بنار ، گچساران
آبشار مارگون‌ ، ياسوج
آبشار ياسوج‌ ، ياسوج
ساير آبشارها ، کهگيلويه وبويراحمد

آبشار ياسوج‌

قله ها و ارتفاعات
كوه‌ چال‌ كلاغ‌ ، ياسوج
كوه‌ دينار (دنا) ، بويراحمد
كوه‌ هامي‌ ، دوگنبدان
كوه‌ نور‌ ، دهدشت
کوه راه باريک ، ياسوج
کوه سفيد ، ياسوج
ساير ارتفاعات ، کهگيلويه و بويراحمد

تنگه ها و دره ها
تنگ‌ براق‌ ، ياسوج
تنگ‌ گنجه‌اي‌ ، كهگيلويه
تنگ‌ تامرادي‌ ، كهگيلويه
تنگ‌ تيزاب‌ ، ياسوج
ساير تنگه ها و دره ها،کهگيلويه و بويراحمد

تنگ‌ براق‌

غارها
غار آب‌ كُناري‌ ، دهدشت‌
غار‌ دوفيري‌ ، ياسوج‌
غار گبر ، كهگيلويه‌
غار كبوتر ، دهدشت‌
غار نول‌ ، سي‌سخت‌
غار شاه‌ بهرام‌ ، گچساران‌
ساير غارها،کهگيلويه و بويراحمد

فرهنگ و هنر
روستاهاي شگفت و فضاي عشايري
روستاي‌ آب‌ نهر ، بويراحمد
روستاي‌ بهمئي‌ ، كهگيلويه
روستاي‌ چرام‌ ، كهگيلويه
روستاي‌ تاريخي‌ خيرآباد ، گچساران
روستای مارگون‌ ، ياسوج
روستاي‌ ميمند ، بويراحمد
روستاي دهدشت‌ قديم‌ ، كهگيلويه
ساير روستاهاي شگفت،کهگيلويه و بويراحمد


صنايع دستي و سوغاتي ها،کهگيلويه و بويراحمد

در بين‌ عشاير كهگيلويه‌ و بويراحمد توليد دست‌ بافتهاي‌ مختلف‌ از ديرباز رواج‌ دارد.وجود مواد اوّليه‌ مورد نياز از جمله‌ انواع‌ پشم‌، زمينه‌ مناسبي‌ براي‌ تهيه‌ انواع‌ دست‌بافتها فراهم‌ ساخته‌ است‌.دست‌ بافتهاي‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد كه‌ با استفاده‌ از مواد اوليه‌ مرغوب‌ و با رنگهاي‌ متنوع‌ گياهي‌ و در نقش‌هاي‌سنتي‌ تهيّه‌ مي‌شود، خريداران‌ و طرفداران‌ بسيار دارد و مرغوبيت‌ آن‌ باعث‌ شده‌ است‌، 90 درصد از توليدات‌دست‌ بافت‌ استان‌ صادر شود فهرست صفحه
نماي كلي كهكيلويه و بويراحمد

صنايع دستي عشاير


بافت‌ صنايع‌ دستي‌ در كهگيلويه‌ و بويراحمد متنوع‌ است‌ و مي‌توان‌ آن‌ها را به‌بافته‌هاي‌ داراي‌ نظير قالي‌، جانمازي‌، پشتي‌، خورجين‌، بافت‌هاي‌ بدون‌ گره‌ نظير گليم‌ و بافت‌هاي‌ ميلي‌ نظيرجوراب‌، دستكش‌ و سوزن‌ دوزي‌، تقسيم‌ كرد.اهم‌ صنايع‌ دستي‌ استان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد عبارتند از: قالي‌ بافي‌، گبه‌، گليم‌ و گچمه‌. سوغاتي‌ مهّم‌ استان‌عبارتند از: قالي‌، گليم‌، گبه‌، جانمازي‌، پشتي‌، خورجين‌، سوزن‌ دوزي‌، دستكش‌ و ديگر محصولات‌ صنايع‌ دستي‌عشايري‌ كه‌ خريد آن‌ها براي‌ بازديد كنندگان‌ يادگاري‌ جالب‌ و ماندني‌است‌.

موسيقي و رقص محلي ،کهگيلويه و بويراحمد

موسيقي‌ در ايل‌ بويراحمد همانند ساير ايل‌هاي‌ ايران‌ از اصالت‌ و ويژگي‌هاي‌ محلي‌برخوردار است‌. بويراحمدي‌ها براساس‌ ترانه‌هاي‌ رايج‌، آهنگهاي‌ ويژه‌اي‌ دارند كه‌ تحت‌ عنوان‌ "قس‌" از آن‌ نام‌مي‌برند و معروفترين‌ آن‌ها عبارتند از: قس‌ خوشگله‌، قس‌ برنو، قس‌ ياريار و امثالهم‌. آلات‌ موسيقي‌ مورد استفاده‌در موسيقي‌ محلي‌ بويراحمدي‌ عبارتند از: ساز (كرنا)، دهل‌ (بين‌) و پيشه‌ كه‌ آلتي‌ شبيه‌ ني‌ ولي‌ از ني‌ كوتاه‌تراست‌ فهرست صفحه
نماي كلي كهكيلويه و بويراحمد

رقص مردان بويراحمد

موسيقي سنتي-نقاره

در بين‌ مردم‌ ايل‌ بويراحمد هنگام‌ شادي‌ و جشن‌ انجام‌ رقص‌هاي‌ محلي‌ رايج‌ است‌ و معمولاً مردان‌ دررقص‌هايي‌ همانند رقص‌ چوب‌ شركت‌ مي‌كنند. رقص‌هايي‌ كه‌ در بين‌ مردان‌ بويراحمد مرسوم‌ است‌. عبارتند از:رقص‌ دوپا، رقص‌ سه‌ پا، رقص‌ چوب‌ و چوب‌ بازي‌. چوب‌ بازي‌ مخصوص‌ مردان‌ دلير ايل‌ است‌ و موسيقي‌خاصي‌ دارد. ابزار آن‌ "دياق‌" چوب‌ بلندي‌ به‌ طول‌ 2 متر و "تركه‌" چوب‌ كوچكي‌ به‌ طول‌ 75 سانتي‌ متر است‌ كه‌عموماً يك‌ نفر "دياق‌ " را به‌ دست‌ مي‌گيرد و نفر ديگر با "تركه‌" همراه‌ با نواختن‌ سازدهل‌ مي‌كوشد تا دياق‌دار رابزند. رقص‌هاي‌ ديگر رايج‌ در بويراحمد عبارتند از: مشتمل‌ بر صددسمايي‌، يلعبه‌، بختياري‌، نرمه‌ نرمه‌ و تركي‌ شاه‌فرنگي‌
منبع: ایران کهن تر از تاریخ، حسن زنده دل، نشر ایرانگردان

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 686
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی