امروز : 2305
دیروز : 577
هفته گذشته : 10443
ماه : 58915
کل بازدید : 2208702
کاربران آنلاین : 3
ورودی گوگل : 3841
WWW.BOOKINGBAMA.COM

موقعيت جغرافيايي،لرستان

استان‌ لرستان‌ با 28559 كيلومتر مربع‌ مساحت‌ در غرب‌ ايران‌ قرار دارد. براساس‌ آخرين‌ تقسيمات‌سياسي‌ و اداري‌ در سال‌ 1375، شهرستان‌هاي‌ استان‌ عبارتند از: خرم‌ آباد، بروجرد، اليگودرز، دورود،كوهدشت‌، ازنا، دلفان‌، سلسله‌ و پلدختر، شهرستان‌ خرم‌آباد مركز استان‌ لرستان‌ است‌. اين‌ استان‌ از شمال‌ به‌استان‌هاي‌ مركزي‌ و همدان‌، از جنوب‌ به‌ استان‌ خوزستان‌، از شرق‌ به‌ استان‌ اصفهان‌ و از غرب‌ به‌ استان‌هاي‌كرمانشاه‌ و ايلام‌ محدود است‌.


آب و هوا ،لرستان

استان‌ لرستان‌ داراي‌ سه‌ نوع‌ آب‌ و هواي‌ متفاوت‌ است‌ كه‌ عبارتند از: آب‌ و هواي‌ ناحيه‌ سرد كوهستاني‌ كه‌ زمستان‌هاي‌ سرد و تابستان‌هاي‌ معتدل‌ دارد و مناطق‌ بروجرد، دورود، ازنا،نورآباد و الشتر را در بر مي‌گيرد. آب‌ و هواي‌ ناحيه‌ معتدل‌ مركزي‌ كه‌ بهار آن‌ از اوايل‌ اسفند آغاز و تا ارديبهشت‌ ماه‌ادامه‌ مي‌يابد و شهرستان‌ خرم‌آباد در قلمرو اين‌ ناحيه‌ قرار دارد. آب‌ و هواي‌ ناحيه‌ گرم‌ جنوبي‌ كه‌ به‌ علّت‌ تأثيربادهاي‌ گرم‌ خوزستان‌، تابستان‌هاي‌ گرم‌ و زمستان‌هاي‌ نسبتاً معتدل‌ دارد و پلدختر و ناحيه‌ پايي‌ در قلمرو اين‌نوع‌ آب‌ و هوا قرار دارند

آثار تاریخی

قلعه ها
قلعه‌ بهرام‌ ، خرم‌آباد
قلعه‌ چنگري‌ ، كوهدشت
قلعه‌ فلك‌ الافلاك‌ ، خرم‌آباد
قلعه‌ كورگان‌ ، كوهدشت
قلعه‌ منگره‌ ، خرم‌آباد
قلعه‌ منيژه‌ ، كوهدشت
قلعه‌ شهنشاه‌ (گوشه‌) ، خرم‌آباد
ساير قلعه‌ها ، لرستان

قلعه‌ فلك‌ الافلاك‌

پل هاي تاريخي
پل‌ گاوميشان‌ ، كوهدشت
پل‌ كرودختر ، خرم‌آباد
پل‌ كشگان‌ ، كوهدشت
پل‌ خرم‌آبادي‌ ، خرم‌آباد
پل‌ شاپوري‌ ، خرم‌آباد
ساير پل هاي تاريخي ، لرستان

پل‌ كشگان‌

تپه هاي باستاني
تپه‌هاي‌ باباخاني‌ و تخته‌ چراغ‌ ،خرم‌آباد
تپه‌هاي‌ چغاسبز و كفتارلو ، كوهدشت
تپه‌ دركه‌ ، كوهدشت
تپه‌ گريران ، کوهدشت
تپه‌ كرگونه‌ ، خرم‌آباد
تپه‌ خانجان‌خاني‌ ، بروجرد
تپه‌ سراب‌ ناوه‌كش‌ ، خرم‌آباد
ساير تپه‌ها ، لرستان

سنگ نوشته ها
سنگ‌ نوشته‌ قرن‌ ششم‌ ، خرم‌آباد
نقاشي‌هاي‌ غار دوشه‌ ، خرم‌آباد
سنگ‌ نوشته‌ سراب‌ چنگايي‌ ، خرم‌آباد
ساير سنگ‌ نوشته‌ها ، لرستان

برج ها
برج خرم آباد ، خرم آباد

برج خرم آباد

آتشکده ها
پرستشگاه مهري ، خرم آباد

بازارهاي قديمي
بازار ميرزا سيد رضا ، خرم آباد
راستا بازار ، بروجرد

آرامگاه ها
مقبره‌ باباطاهر ، خرم‌ آباد
مقبره‌ فلك‌الدين‌ ، خرم‌ آباد
مقبره‌ حيات‌الغيب‌ ، خرم‌ آباد
مقبره‌ جلاله‌ ، خرم‌ آباد
قبر سيد جمال‌ الدين‌ واعظ‌ اصفهاني‌ ، بروجرد
شهنشاه‌ (بقعه‌ شجاع‌ الدين‌ خورشيد) ، خرم‌ آباد
ساير آرامگاه ها ، لرستان

غارهاي تاريخي
غار دوشه‌ ، خرم‌آباد
غار كلماكره‌ ، پلدختر
غار كوگان‌ ، خرم‌آباد
غار ميرملاس‌ ، كوهدشت
غار قاژه‌ يا مغار ، خرم‌آباد
غار قمري‌ ، خرم‌ آباد
ساير غارها ، لرستان

گورستان هاي قديمي
گورستان‌ چشمك‌ ، پلدختر
گورستان‌ هره‌ باغ‌ ، خرم‌آباد
ساير گورستان‌ها ، لرستان

سنگ قبر قديمي

ساير بناهاي تاريخي
گرداب سنگي ، لرستان

اماکن مذهبی
مساجد قديمي
مسجد جامع‌ ، بروجرد
مسجد جامع‌ ، خرم‌آباد
مسجد سلطاني‌ ، بروجرد

مسجد جامع بروجرد


امامزاده جعفر

بقعه ها و امامزاده ها
مقبره‌ (گنبد) ابوالوفا ، كوهدشت
امام‌زاده‌ جعفر ، بروجرد
گنبد شاه‌ محمد ، خرم آباد
بقعه‌ شاهزاده‌ احمد (شاه‌چراغ‌) ، خرم‌ آباد
مقبره‌ تاج‌ الدين‌ ، خرم‌ آباد
ساير بقعه ها و امام زاده ها ، لرستان


جاذبه های طبیعی
استان‌ لرستان‌ از نظر جاذبه‌هاي‌ طبيعي‌ يكي‌ از مناطق‌ زيباي‌ ايران‌ است‌. سواحل‌ درياچه‌هاي‌ گَهَر و كيو، حواشي‌رودخانه‌ها، چشمه‌هاي‌ آب‌ معدني‌ و آب‌ گرم‌، سراب‌ها، آبشارها، دشت‌ها و تفرجگاه‌ها، قله‌ها و دره‌ها مناطق‌حفاظت‌ شده‌ و شكارگاه‌ها و فضاهاي‌ روستايي‌ ويژه‌ از جمله‌ اين‌ عناصر طبيعي‌ هستند. اهم‌ جاذبه‌هاي‌ طبيعي‌استان‌ عبارتند از:
درياچه ها
درياچه‌ گهَر (گل‌ گَهر) ، اليگودرز
درياچه‌ كيو (كي‌ يو) ، خرم‌آباد

درياچه‌ گهَر

رودخانه ها
رودخانه کشگان ، خرم آباد
رودخانه سيمره ، خرم آباد
رودخانه سزار ، بروجرد
ساير رودخانه ها ، لرستان

مناطق حفاظت شده
مناطق حفاظت شده و شکارگاه ها ، لرستان

يک نماي طبيعي از مناطق حفاظت شده لرستان

دره ها و دشت ها
دره‌ باباعباس‌ ، كوهدشت
دره‌ حوض‌ موسي‌ ، خرم‌آباد
دره‌ خرم‌آباد ، خرم‌آباد
دشت‌ كوهدشت‌ ، كوهدشت
دره‌ سرطرهان‌ ، كوهدشت
دشت‌ سيلاخور ، بروجرد
دره‌ شهنشاه‌ (گوشه‌) ، خرم‌آباد
دره‌ غار ويزنهار ، كوهدشت
ساير دره ها و دشت ها ، لرستان

آبشارها
آبشار چكان‌ ، دورود
آبشار شوي‌ ، دورود
آبشار تاف‌ (نوژيان‌) ، خرم‌آباد
ساير آبشارها ، لرستان

قله ها و ارتفاعات
کوه همايون‌ ، اليگودرز
اشتران‌ كوه‌ ، اليگودرز
کوه غاليه‌ ، اليگودرز
کوه تمندر ، اليگودرز
ساير ارتفاعات‌ و قله‌ها ، لرستان

اشتران‌ كوه‌

تفرجگاه ها
تفرجگاه‌ تنگ‌ چشمك‌ ، پلدختر
تفرجگاه‌ گوشه‌ ، خرم‌آباد
تفرجگاه‌ مخمل‌ كوه‌ (تنگ‌ شبيخون‌) ، خرم‌آباد
تفرجگاه‌ نوژيان‌ ، خرم‌آباد

چشمه ها
سراب‌ چنگالي‌ ، خرم‌آباد
سراب‌ كيو ، خرم‌آباد
ساير چشمه ها و سراب ها و مراکز آب درماني ، لرستان


موزه ها
موزه قلعه فلک الافلاک ، خرم آباد


صنايع دستي و سوغاتي ها ، لرستان

صنايع‌ دستي‌ لرستان‌ در سه‌ نوع‌ متمايز عشايري‌، روستايي‌ و شهري‌ شكل‌ گرفته‌اند.بيشتر توليدات‌ صنايع‌ دستي‌ عشايري‌ به‌ مصرف‌ خانوار مي‌رسد و كمتر به‌ بازار عرضه‌ مي‌شود. فهرست صفحه
نماي كلي لرستان


انواع‌ صنايع‌دستي‌ عشاير لر عبارتند از: سياه‌ چادر، چيت‌، قالي‌ و گليم‌
صنايع‌ دستي‌ روستايي‌ را قالي‌، گليم‌، رنگرزي‌ و جاجيم‌بافي‌ تشكيل‌ مي‌دهند
عمده‌ صنايع‌ دستي‌ شهري‌ نيز خراطي‌، نمدبافي‌، قلم‌ زني‌، ورشوسازي‌، قالي‌ و گليم‌ بافي‌هستند
مهّم‌ترين‌ سوغاتي‌هاي‌ استان‌ گليم‌، جاجيم‌، روتختي‌، روفرشي‌، روميزي‌، سجاده‌، گيوه‌ زنانه‌ و سراميك‌مي‌باشد.
علاوه‌ بر سوغاتي‌هاي‌ صنايع‌ دستي‌، انواع‌ شيريني‌ها، حلوا، عسل‌ و روغن‌ حيواني‌ نيز در شمارسوغاتي‌هاي‌ مهّم‌ استان‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند و طرفداران‌ بسياري‌ دارند.

غذاهاي محلي ، لرستان

سفره‌ لرستان‌، سفره‌اي‌ رنگين‌ با فرهنگ‌ غذايي‌ ويژه‌ عشايري‌ و روستايي‌ است‌. غذاهاي‌ استان‌لرستان‌ در ارتباط‌ مستقيم‌ با شيوه‌ معيشت‌ عشاير و ايلات‌ مي‌باشند كه‌ گروهي‌ از اين‌ غذاهاي‌ محلي‌ در مناطق‌شهري‌ نيز متداول‌ است‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ انواع‌ آش‌ (آش‌ بادنجان‌ و آش‌ ماسوآ)، كشكينه‌، آبگوشت‌ كشك‌،خورشت‌ آلو، كوفته‌ شويد باقالي‌، برساق‌، جگروز، سُغدو،شيرجوش‌، دوغك‌، شله‌، خوراك‌ سيرابي‌، دلمه‌ كلم‌،كلوچه‌ شير، چرك‌، كلوچه‌ قندي‌، مرباي‌ به‌ و ترشي‌ خيار و ده‌ها نوع‌ خورشت‌ و چاشت‌ ديگر اشاره‌ كرد. فهرست صفحه
نماي كلي لرستانرقص و موسيقي محلي ، لرستان

موسيقي‌ لري‌ از سرچشمه‌هاي‌ موسيقي‌ «رديف‌»و رديف‌ نوازي‌ است‌ كه‌ بخش‌ مهّم‌آن‌ از طريق‌ كمانچه‌ و كمانچه‌ نوازي‌ محلي‌ در موسيقي‌ رسمي‌ ايران‌ (رديف‌) نيز تأثير گذاشته‌ است‌. موسيقي‌محلي‌ لرستان‌، برخلاف‌ بسياري‌ از موسيقي‌هاي‌ نواحي‌ ديگر ايران‌، از حيث‌ مقامات‌ محدود است‌ و معمولاً دردستگاه‌ "ماهور" اجرا مي‌گردد. موسيقي‌ لرستان‌ به‌ چهار بخش‌: موسيقي‌ كار، موسيقي‌ مراسم‌، موسيقي‌ عروسي‌ وموسيقي‌ ترانه‌هاي‌ روز تقسيم‌ شده‌ است‌.ترانه‌هاي‌ لري‌ از لحاظ‌ اجرايي‌، ظريف‌ و پيچيده‌ است‌ از غناي‌ كلامي‌ و روحيه‌ سلحشوري‌ و حماسي‌برخوردار است‌. مهّم‌ترين‌ ترانه‌هايي‌ كه‌ در استان‌ لرستان‌ خوانده‌ مي‌شود عبارتند از: «شه‌ نومه‌ خواني‌» (شاهنامه‌خواني‌) كه‌ جزو موسيقي‌ حماسي‌ است‌ و معمولاً در «چهارگاه‌» اجرا مي‌شود. «بزميري‌» كه‌ بيش‌تر براي‌ تلف‌شدن‌ حيوانات‌ اهلي‌ خوانده‌ مي‌شود. هالوه‌ گَنِم‌ خَرِم‌، دوره‌ دوره‌، كَشِكلَه‌ شيرازي‌ خرم‌آبادي‌ كه‌ قصه‌ عشق‌ و مهرو دوستي‌ ساده‌ روستايي‌ است‌ كه‌ در هر منطقه‌ بر فراخور حال‌ خود و با تغييراتي‌ اندك‌ اجرا مي‌شود. كشكله‌شيرازي‌ گرمسيري‌، كو كلاشيري‌ جو، كوش‌ طلا كه‌ بيش‌تر همسرايي‌ زنان‌ و مردان‌ در غم‌ از دست‌ دادن‌ يكي‌ ازنزديكان‌ است‌. بميرم‌، ميوله‌ سيت‌ بيارم‌، شميرين‌ و خسرو، دايه‌ دايه‌ كه‌ قصه‌ مبارزه‌ و جنگ‌ آوري‌ است‌. ميري‌،قدم‌ خير، اي‌ اي‌ وي‌ وي‌، ضرب‌ سنگين‌ سماع‌، ضرب‌ سه‌ پا و ضرب‌ دو پا كه‌ در مراسم‌ رقص‌ و عروسي‌ اجرامي‌شود.سازهاي‌ محلي‌ لرستان‌ عبارتند از: كمانچه‌، ني‌، سرنا، دهل‌، تنبك‌، دوزله‌، و يك‌ نوع‌ ساز كه‌ مخصوص‌مراسم‌ مذهبي‌ فرقه‌ اهل‌ حق‌ است‌ و نام‌ محلي‌ آن‌ «تميره‌» است‌.رقصهاي‌ بومي‌ لري‌ متنوع‌ اند و به‌ صورت‌ گروهي‌ اجرا مي‌شوند. برخي‌ از اين‌ رقص‌ها با آهنگ‌ ملايم‌ وبرخي‌ ديگر با آهنگ‌ تند انجام‌ مي‌گيرند. در لرستان‌، هنگام‌ شادي‌ و عروسي‌ رقص‌هاي‌ گروهي‌ انجام‌ مي‌گيرند،معمولاً چند تن‌ از مردان‌ كه‌ هر يك‌ چوب‌هاي‌ به‌ دست‌ دارند، حركاتي‌ موزون‌ و هماهنگ‌ را با هم‌ انجام‌ مي‌دهندو زنان‌ هم‌ جدا از مردان‌، با در دست‌ داشتن‌ دستمال‌هاي‌ رنگي‌ و جنباندن‌ موزون‌ آن‌ها در بالاي‌ سرشان‌ به‌صورت‌ دايره‌ وار مي‌رقصند.


منبع: ایران کهن تر از تاریخ، مولف: حسن زنده دل، نشر ایرانگردان

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 916
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی