امروز : 24
دیروز : 2431
هفته گذشته : 7245
ماه : 55580
کل بازدید : 2212945
کاربران آنلاین : 3
ورودی گوگل : 3841
WWW.BOOKINGBAMA.COM
موفعيت جغرافيايي

استان‌ مازندران‌ ۶۴۵۴۶ كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارد و از اين‌ نظر يازدهمين‌ استان‌ ايران‌ است‌. براساس‌آخرين‌ تقسيمات‌ سياسي‌ و اداري‌ در سال‌ ۱۳۷۵، شهرستان‌هاي‌ استان‌ مازندران‌ عبارت‌اند از: بهشهر، ساري‌، قائم‌شهر، بابل‌، بابلسر، آمل‌، نور، تنكابن‌، رامسر، محمودآباد، نكا، چالوس‌، نوشهر و سوادكوه‌

استان‌ مازندران‌ از نظر طبيعي‌ به‌ دو قسمت‌ جلگه‌ ساحلي‌ و كوهستاني‌ تقسيم‌ مي‌شود. رشته‌ كوههاي‌ البرزمانند ديواري‌ مرتفع‌ نوار ساحلي‌ و جلگه‌اي‌ كناره‌اي‌ درياي‌ خزر را محصور كرده‌ است‌. در اثر نسيم‌ مداوم‌ دريا و بادهاي‌ محلي‌ در سواحل‌ جنوبي‌ و شرقي‌ درياي‌ خزر، تپه‌هاي‌ ماسه‌اي‌ تشكيل‌ شده‌ و سدي‌ طبيعي‌ و كم‌ ارتفاع‌بين‌ دريا و جلگه‌ پديد آمده‌ است‌.

آب و هوا - استان مازندران

طبيعت‌ استان‌ مازندران‌ تحت‌ تأثير عرض‌ جغرافيايي‌، سلسله‌ جبال‌ البرز، ارتفاع‌ از سطح‌ دريا، دوري‌ و نزديكي‌ به‌ دريا، بيابان‌هاي‌ جنوبي‌ تركمنستان‌، وزش‌ بادهاي‌ محلي‌ و ناحيه‌اي‌ و پوشش‌ گياهي‌ و جنگلي‌ قراردارد. به‌ همين‌ جهت‌ آب‌ و هواي‌ مازندران‌ در كانون‌هاي‌ مختلف‌ جغرافيايي‌ متفاوت‌ و گوناگون‌ است‌ و انواع‌ آن‌عبارتند از: آب‌ و هواي‌ معتدل‌ خزري‌، كه‌ تابستان‌هاي‌ گرم‌ و مرطوب‌ و زمستان‌هاي‌ معتدل‌ و مرطوب‌ دارد. آب‌ وهواي‌ معتدل‌ كوهستاني‌، كه‌ زمستان‌هاي‌ سرد با يخبندان‌ و تابستان‌هاي‌ معتدل‌ و كوتاه‌ دارد. آب‌ و هواي‌ سردكوهستاني‌، كه‌ يخبندان‌هاي‌ طولاني‌ و زمستان‌هاي‌ سرد و تابستان‌هاي‌ كوتاه‌ و خنك‌ دارد. ريزش‌هاي‌ جوي نواحي‌ كوهستاني‌ غالباً به‌ صورت‌ برف‌ است‌ كه‌ تا اواسط‌ دوره‌ گرما نيز دوام‌ مي‌آورد.

آثار تاریخی
كاخها و عمارت‌ها
عمارت‌ و باغ‌ صفوي‌ "باغشاه‌" - بهشهر
مجموعه‌ صفوي‌ فرح‌آباد - ساري‌
عمارت‌ و باغ‌ رامسر - رامسر
كاخ‌ صفي‌آباد - بهشهر
كاخ‌ تميشان‌ - نور
ساير كاخ‌ها و عمارت‌ها - مازندران

مجموعه فرح آباد

قلعه‌ها و برجهاي تاريخي
قلعه‌ بلده‌ - نور
قلعه‌ كنگلو - سوادكوه‌
ساير قلاع‌ استان

پل‌هاي قديمي
پل‌ دوازده‌ پله‌ - آمل‌
پل‌ محمدحسن‌خان‌ - بابل
پل‌ ورسك‌ - سوادكوه‌
ساير پل‌هاي قديمي

پل محمد حسن خان

بازارهاي قديمي
بازار آمل - آمل
بازار بابل - بابل
بازارهاي روز - مازندران

آرامگاهها و امامزاده‌ها
آرامگاه‌ مشهد مير بزرگ‌ (مرعشي‌) - آمل
ساير امامزاده‌ها - مازندران

قلعه‌ها و برج‌هاي‌ تاريخي‌
برج‌ لاجيم‌ - سوادكوه‌
برج‌ رسكت‌ - ساري
ساير قلاع‌ استان مازندران‌

برج سلطان زين‌العابدين - ساري

خانه‌ها و محلات‌ قديمي‌
محله‌ قديمي‌ آلاشت‌ - سوادكوه‌
خانه‌ نيمايوشيج‌ - نور

آب‌ انبارها و حمام‌ها
حمام‌ اشرف‌ - آمل
آب ‌انبار ميرز امهدي‌ - ساري‌
آب‌انبار نو - ساري

ساير آثار تاريخي‌
شكل‌ شاه‌ - چالوس

اماکن مذهبی

مساجد قديمي
مسجد جامع‌ آمل‌ - آمل‌
مسجد جامع‌ بابل‌ - بابل
مسجد جامع‌ بلده‌ نور - نور
تكيه‌ كردكلا - قائم‌ شهر
تكيه‌ مقرب‌ كلا - بابل‌
مسجد جامع‌ ساري‌ - ساري‌
مسجد جامع‌ يالو - نور
ساير مساجد قديمي‌ - مازندران

امامزاده‌ها و مقبره‌ها
بناي‌ امامزاده‌ عباس‌ - ساري‌
امامزاده‌ عبدالله - آمل‌
آرامگاه‌ امامزاده‌ ابراهيم‌ - آمل‌
امام‌زاده‌ قاسم‌ - بابل
امامزاده‌ يحيي‌ - ساري‌
ساير امامزاده‌ها - مازندران

امامزاده عباس

كليساهاي قديمي
كليساها - مازندرانجاذبه های طبیعی


دريا، درياچه‌ها و جزاير
درياچه‌ عباس‌ آباد - بهشهر
درياي‌ خزر - مازندران‌
درياچه‌ سد دريوك‌ - تنكابن‌
درياچه‌ استخر پشت‌ - نكا
تالاب‌ گز - بهشهر
مرداب‌ كندوچال‌ - چالوس‌
درياچه‌ خضرنبي‌ - نوشهر
تالاب‌ لپو و پلنگان‌ - نكا
مجموعه‌ تالابي‌ سراندون‌ و بالندون‌ - ساري
درياچه‌ ولشت‌ - چالوس‌
ساير درياچه‌ها - مازندران

ساحل درياي خزر

جلگه‌ها، جنگل‌ها و دره‌ها
جنگل‌هاي‌ بابل‌ و آمل‌
جنگل‌هاي‌ چالوس‌ - چالوس
دره‌هاي‌ جنگلي - مازندران
دره‌هاي‌ كوهستاني
جنگل‌هاي‌ نكا
جلگه‌ها - مازندران
جنگل‌هاي‌ ساري‌ - كياسر و سواد كوه‌
جنگل‌هاي‌ تنكابن‌ و رامسر - رامسر

دره‌هاي‌ كوهستاني

ارتفاعات‌ و قله‌ها
رشته‌ كوه‌هاي‌ ديلمان‌ و لاهيجان‌ - رامسر
كوه‌هاي‌ خنسك‌ و شادكوه‌ - بهشهر
كوههاي‌ لار و دماوند - آمل
كوه‌هاي‌ تخت‌ سليمان‌ و كلارستان‌ - چالوس‌
ساير ارتفاعات‌ و قله‌ها - مازندران

يك منظره كوهستاني

رودها
رودخانه‌ چالوس‌ - چالوس
رودخانه‌ هراز - آمل
رودخانه‌ نكا - نكا
تالار رود (سياه‌ رود) - قائم‌ شهر

مناطق حفاظت شده
پارك‌هاي‌ جنگلي‌ و طبيعي‌ - مازندران
مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ حيات‌وحش‌ - مازندران

منظره‌اي از يك منطقه حفاظت شده

چشمه‌ها و مراكز آب‌ درماني‌ - مازندران
چشمه‌ آبگرم‌ آب‌ اسك‌ (لاريجان‌) - آمل
آب‌ معدني‌ آمولو - آمل
چشمه‌هاي‌ آبگرم‌ رامسر - رامسر
آبگرم‌ رينه‌ - آمل‌
ساير چشمه ها ،مازندران

آبشارها
آبشار الامل‌ - آمل
آبشار ايج‌ يا ده‌قلو - رامسر
آبشار هريجان‌ - چالوس‌
آبشار يخي‌ - آمل
ساير آبشارها - مازندران

جزاير
جزاير و شبه‌ جزيره‌هاي درياي خزر - مازندران

منظره‌اي از جزاير درياي خزر

غارها
غار اسپهبد خورشيد - سوادكوه
غار ديوسفيد - نوشهر
غارهاي‌ كمربند و هوتو - بهشهر
غار پيرزن‌ خاني‌ - نور
ساير غارهاي‌ طبيعي و تاريخي - مازندران

فرهنگ و هنر

موزه‌ها
موزه‌ و فرهنگسراي‌ كندلوس‌ - نور

موزه گنجينه


نمايي از يك خانه روستايي

مناطق روستايي و روستاهاي شگفت
مناطق روستايي و روستاهاي شگفت - مازندران


صنايع‌ دستي‌ و سوغاتي‌ها - مازندران

عمده‌ترين‌ صنايع‌ دستي‌ استان‌ مازندران‌ عبارتند از: قالي‌ بافي‌، گليم‌ بافي‌، ابريشم‌بافي‌، پارچه‌ بافي‌، زيلو، جاجيم‌ بافي‌، ظروف‌ سفالي‌، ظروف‌ و مجسمه‌هاي‌ چوبي‌، نمد بافي‌ و... كه‌ در سراسرمازندران‌ به‌ ويژه‌ در نواحي‌ جنگلي‌ توليد و به‌ بازار عرضه‌ مي‌شوند.
در ميان‌ صنايع‌ دستي‌ استان‌ مازندران‌، روسري‌ و لباس‌هاي‌ ابريشمي‌، نمد و محصولات‌ حصيري‌ و چوبي‌معروفيت‌ بيشتري‌ دارند و به‌ عنوان‌ سوغاتي‌ مورد توجه‌ سياحان‌ داخلي‌ و خارجي‌ قرار مي‌گيرند. محصولات‌صنايع‌ دستي‌ معمولاً در قسمت‌هاي‌ ورودي‌ و خروجي‌ شهرهاي‌ استان‌ عرضه‌ مي‌شود و منظره‌ جالبي‌ را به‌وجود مي‌آورد. فهرست صفحه
نماي كلي مازندران

سراميك جويبار
چنته (كيف)غذاهاي محلي - مازندران

: سفره‌ مازندراني‌، سفره‌اي‌ رنگين‌ با فرهنگ‌ غذايي‌ ديرينه‌ است‌. در اين‌ سفره‌ به‌ مقتضاي‌ محيط‌،انواع‌ گوناگون‌ از غذاها مانند صبحانه‌اي‌ با ده‌ها نوع‌ مربا، انواع‌ نان‌ تازه‌ و سنتي‌ و... و نهار و شام‌ با انواع‌ ديگري‌ ازغذاهاي‌ گوشتي‌ و بي‌ گوشت‌، سبزيجات‌ و ترشيجات‌ فراهم‌ مي‌شود. از جمله‌ اين‌ غذاها مي‌توان‌ به‌ انواع‌ آش‌(آش‌ گيلكي‌، آش‌ دوغ‌، آش‌ كلم‌، ترش‌ آش‌، كدو آش‌، قاتق‌ آش‌، آش‌ كشك‌، آش‌ آلو، آش‌ نذري‌، كوئي‌ آش‌، آش‌قليه‌) انواع‌ كباب‌ (بادنجان‌ كباب‌، كال‌ كباب‌، كباب‌ مازندراني‌، كباب‌ ترش‌، برژي‌ كباب‌، شامي‌ كباب‌، كرك‌ كباب‌،سيكا كباب‌، غاز كباب‌، جوجه‌ كباب‌، تازه‌ كباب‌، تاس‌ كباب‌، هلي‌ كباب‌، سيب‌زميني‌ كباب‌، ونگوم‌ كباب‌، مرغ‌كباب‌، خوتكا كباب‌، كباب‌ ماهي‌ كفال‌، تورشه‌ كباب‌) انواع‌ كوكو (كوكوي‌ بادكوبه‌اي‌، باقلاكوكو، كوكو سبزي‌،كوكوي‌ گيلاني‌، كوكو ماهي‌، كوكو اشبل‌) انواع‌ شامي‌ (شامي‌ رشتي‌، تورشه‌ شامي‌، شامي‌ ماهي‌، كتلت‌ ماهي‌)انواع‌ شيش‌ انداز (شيش‌ انداز بادنجان‌، شيشه‌ ناز، شيش‌ انداز هويج‌، شيش‌ انداز گردو) انواع‌ كدو (كدو قليه‌، ترش‌كدو، كدو فسنجان‌، واويج‌ كدو، خوشت‌ كدو، كدو ماست‌) انواع‌ ماهي‌ (ماهي‌ مالاتا، ماهي‌ كرده‌ بيج‌، ماهي‌ديزي‌، ماهي‌ شكم‌پر، ماهي‌ مرغانه‌، ماهي‌ سوف‌، ماهي‌ گرگه‌، خوراك‌ ماهي‌، ماهي‌ كوپور، شورماهي‌، ماهي‌ باآب‌ نارنج‌،كولي‌ غورابيج‌، ماهي‌ سيم‌، ماهي‌ دودي‌، ماهي‌ شكم‌ اسباب‌)، گل‌ در چمن‌، آشكنه‌ تره‌، گوشت‌ با گردو،مرغ‌ ترش‌، ته‌ بريان‌، كوئي‌ ميرزاقاسمي‌، اوناش‌، قطاب‌، سيرقليه‌، جغرتمه‌، واويشكاي‌ مرغ‌، لوبيا قاتق‌، بودانه‌، اسفتاپهلو، آقوز گردو، بادنجان‌ مسما، تره‌ سبزي‌، دوغليه‌، ترش‌ آبك‌، نرگسي‌، مرغ‌ شكم‌پر، باقلاتره‌، كهي‌ بشتي‌ پت‌،قورمه‌ مرغانه‌، باقلي‌ پته‌، كوچر، ترشه‌ شروا، كرك‌ بپرست‌، گوجه‌ چيزك‌، غوره‌ مسما، ميرزاقاسمي‌، فسنجان‌ سبز،چنگل‌ خورشت‌، انواع‌ شيريني‌هاي‌ متنوع‌ و همچنين‌ مي‌توان‌ به‌ ده‌ها نوع‌ خورشت‌ و ترشي‌ و غيره‌ اشاره‌ كرد. فهرست صفحه
نماي كلي مازندرانموسيقي‌ و رقص‌ بومي‌ - مازندران

موسيقي‌ محلي‌ مازندران‌ در چهار چوب‌ موسيقي‌ خاورميانه‌ و ايران‌ قابل‌ بررسي‌ است‌.مطالعات‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ موسيقي‌ محلي‌ مازندران‌ از پتانسيل‌هاي‌ قابل‌ توجهي‌ برخوردار است‌ وملودي‌هاي‌ آن‌ از زندگي‌ و معيشت‌ ويژه‌ جنگل‌، دريا و برداشت‌ محصولات‌ زراعي‌ و رمه‌گرداني‌ تأثير گرفته‌است‌. ترانه‌هاي‌ محلي‌ مازندران‌ نيز از غناي‌ قابل‌ توجهي‌ برخوردار است‌. برخي‌ از اين‌ ترانه‌ها همراه‌ با آهنگ‌هاي‌محلي‌ و برخي‌ همراه‌ با رقص‌هاي‌ محلي‌ اجرا مي‌شوند. معروفترين‌ رقص‌ مازندراني‌ رقص‌ قاسم‌آبادي‌ است‌ كه‌در گيلان‌ نيز رواج‌ دارد. رقص‌ چوب‌ مردان‌ نيز جالب‌ توجه‌ است‌.


منبع: ایران کهن تر از تاریخ، حسن زنده دل، نشر ایرانگردان

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 1351
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی