امروز : 119
دیروز : 2431
هفته گذشته : 7340
ماه : 55675
کل بازدید : 2213040
کاربران آنلاین : 7
ورودی گوگل : 3841
WWW.BOOKINGBAMA.COM

موقعيت جغرافيايي - استان مركزي

استان‌ مركزي‌ با ۲۹۵۳۰ كيلومتر مربع‌ مساحت‌، حدود ۸۲/۱ درصد از مساحت‌ كل‌ كشور را در بر گرفته‌ است‌. شهرستان‌هاي‌ استان‌ عبارتند از: آشتيان‌، اراك‌، تفرش‌، خمين‌، دليجان‌، ساوه‌، سربند و محلات‌
استان‌ مركزي‌ در قلمرو شرقي‌ تقاطع‌ دو رشته‌ كوه‌ البرز و زاگرس‌ واقع‌ شده‌ است‌. ناهمواريهاي‌ اين‌ استان‌ را قسمت‌هايي‌ از كوه‌هاي‌ مركزي‌ و پيشكوه‌هاي‌ داخلي‌ زاگرس‌ تشكيل‌ مي‌دهد. پست‌ترين‌ نقطه‌ استان‌ دشت ‌جنوب‌ ساوه‌ با ۱۲۰۰ متر ارتفاع‌ و بلندترين‌ نقطه‌ آن‌ قلّه‌ شهباز با ۲۲۸۸ متر ارتفاع‌ در رشته‌ كوه‌هاي‌ راسوند مي‌باشد.

آب و هوا - استان مركزي

استان‌ مركزي‌ داراي‌ آب‌ و هواي‌ نيمه‌ بياباني‌، معتدل‌ كوهستاني‌ و سرد كوهستاني‌ است‌. اين‌ استان‌ تحت‌تأثير جريان‌ فشار زياد آسياي‌ مركزي‌، برف‌ و سرماي‌ زياد، جريان‌ فشارهاي‌ اقيانوس‌ هند همراه‌ با طوفان‌هاي ‌گرد و خاك‌، جريان‌ اقيانوس‌ اطلس‌ و درياي‌ مديترانه‌ همراه‌ با رطوبت‌ و باران‌ قرار دارد.
به‌ علت‌ تنوع‌ آب‌ و هوايي‌، ميزان‌ رطوبت‌ هوا و باران‌ نيز در شهرستان‌هاي‌ استان‌ متفاوت‌ است‌. ريزش‌هاي‌ جوي‌ در مناطق‌ كوهستاني‌، اغلب‌ به‌ صورت‌ برف‌ و در مناطق‌ كم‌ ارتفاع‌ بيشتر به‌ صورت‌ باران‌ ظاهر مي‌شود. شمال‌ استان‌ در ناحيه‌ سربند جزو كم‌ باران‌ترين‌ نواحي‌ و ارتفاعات‌ شازند در جنوب‌ غرب‌، از پر باران‌ترين‌ مناطق ‌استان‌ بشمار مي‌آيند. استان‌ مركزي‌ از ارديبهشت‌ تا شهريور دماي‌ مناسبي‌ براي‌ سفر و جهانگردي‌ دارد.

آثار تاریخی
معابد باستاني‌ و آتشكده‌ها
آتشكده‌ آتشكوه ‌- محلات‌
معبد سلوكي‌ خورهه‌ - دليجان
آتشكده‌ ميل‌ ميلونه ‌- محلات‌

معبد خورهه

عمارت‌ها
عمارت‌ سالار محتشم‌ - خمين

قلعه‌ها
قلعه‌ الوير - ساوه‌
قلعه‌ آردمين‌ - ساوه‌
قلعه‌ اسماعيليه‌ - ساوه‌
قلعه‌ حاج‌ وكيل‌ - اراك‌
قلعه‌ خسرواني‌ - محلات‌
ساير قلعه‌ها - مركزي

حمامها و آب‌انبارهاي قديمي
حمام‌ چهار فصل ‌- اراك‌
ساير حمامها و آب‌انبارهاي قديمي - مركزي

حمام چهارفصل

پل‌ها و كاروانسراهاي تاريخي
پل‌ باقر آباد - اراك
كاروانسراي‌ دو دهك‌ - دليجان‌
كاروانسراي‌ جون‌ آباد - محلات‌
پل‌ تاريخي‌ سرخده‌ - ساوه‌
ساير پل‌ها و كاروانسراهاي تاريخي - مركزي

شهرها و تپه‌هاي باستاني
تپه‌ عليشار - ساوه‌
تپه‌ آوه ‌- ساوه‌
شهر باستاني‌ دلف‌ آباد - اراك
ساير شهرها و تپه‌هاي باستاني - مركزي

كتيبه‌ها و سنگ‌نگاره‌ها
پيكره‌ عمر و يا عمره‌ - محلات
سنگ‌ نبشته‌ تاريخي‌ خورهه ‌- دليجان‌
سنگ‌ نگاره‌هاي‌ تيمره‌ - خمين

بازارهاي قديمي
بازار اراك‌ - اراك‌
تيمچه‌ بازار خمين ‌- خمين‌
بازار نراق‌ - دليجان

بازار اراك

مدارس قديمي
مدرسه سپهداري - اراك

خانه‌هاي قديمي و تاريخي
بيت‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) - خمين‌

غارهاي تاريخي
غار آقداش‌ - ساوه‌
غار شاه‌زند - اراك‌

آسياب‌ها
آسياب‌هاي‌ آبي‌ - خمين‌

ساير آثار تاريخي
سد تاريخي‌ نيمور - محلات‌

اماکن مذهبی
مساجد قديمي
مسجد جامع‌ خمين‌ - خمين
مسجد جامع‌ محلات‌ - محلات‌
مسجد ميدان‌ (مسجد قرمز) - ساوه‌
مسجد جامع‌ نيمور - محلات‌
مسجد جامع‌ ساوه - ساوه‌
ساير مساجد قديمي - مركزي

مسجد جامع‌ ساوه - ساوه‌


امامزاده‌ سلطان‌ سيد اسحاق‌

بقعه‌ها و امامزاده‌ها
امام‌ زاده‌ شاهزاده‌ موسي‌ - محلات‌
امام‌زاده‌ عبداللّه‌ - خمين‌
امام‌ زاده‌ ابوالقاسم‌ - تفرش‌
امام‌ زاده‌ خورهه‌ - دليجان‌
امام‌ زاده‌ محمّد عابد - اراك
امام‌ زاده‌ سهل‌ بن‌ علي‌ (ع‌) - شازند
امام‌ زاده‌ شاهزاده‌ محسن‌ - اراك‌
امام‌ زاده‌ شاه‌ هادي‌ شهوه‌ - اراك
امام‌ زاده‌ شاهزاده‌ هادي‌ - تفرش‌
امامزاده‌ سلطان‌ سيد اسحاق‌ - ساوه‌
زيارتگاه‌ غارسي‌ جوان‌ - مركزي
بقعه‌ شاه‌ غريب‌ و شاه‌ قلندر - اراك‌
ساير بقعه‌ها و امامزاده‌ها - مركزي

غارهاي مذهبي
غار شاه‌ بلبل‌ - محلات‌


جاذبه های طبیعی
درياچه‌ها و تالاب‌ها
تالاب‌ عمارت‌ - اراك
درياچه‌ سد خاكي‌ هندودر - شازند
درياچه‌ ميغان‌ - اراك
درياچه‌ سد پانزده‌ خرداد - دليجان‌
درياچه‌ سد غدير - ساوه‌

رودخانه‌ها
رودخانه‌ كهريز (كرهرود) - اراك‌
رودخانه‌ (سل‌ بار قمرود) - محلات‌
رودخانه‌ شراء (قره‌ چاي‌) - شازند

چشمه‌ها و مراكز آب درماني
سرآب‌ عباس‌ آباد - شازند
چشمه‌ آب‌ معدني‌ گراو - تفرش‌
سرچشمه محلات - محلات
چشمه‌ آبگرم‌ محلات‌ - محلات‌
سرآب‌ پنجعلي‌ - اراك
ساير چشمه‌ها و مراكز آب درماني - مركزي

قلل و ارتفاعات
قلل و ارتفاعات - مركزي

باغ‌ها و تفرجگاه‌ها
باغ‌ها و تفرجگاه‌ها - مركزي

مناطق حفاظت شده
منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ هفتاد قله‌ - اراك
منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ موته - مركزي

غارها
غارهاي‌ انجدان‌ - اراك‌
غار چال‌ نخجير - دليجان‌
غار كهك‌ - دليجان‌
غار سوله‌ خونزا - اراك
ساير غارها - مركزي

فرهنگ و هنر
موزه‌ها
موزه چهارفصل - اراك

حمام چهارفصل


فرش دستباف صدساله ساروقروستاهاي شگفت
روستاي انجدان - اراك
روستاي دودهك - دليجان
روستاي خورهه - دليجان
روستاي ساروق - اراك


صنايع دستي و سوغات - مركزي

اهم‌ صنايع‌ دستي‌ استان‌ عبارتند از: فرش‌ ساروق‌، قاليچه‌، گليم‌، جاجيم‌ و گيوه‌ كه‌توسط‌ زنان‌ و دختران‌ عشاير و روستايي‌ بافته‌ مي‌شوند. فرش‌ ساروق‌ يكي‌ از معروف‌ترين‌ فرش‌هاي‌ ايران‌ است‌.سوغاتي‌ تمامي‌ استان‌ مركزي‌ نيز همان‌ محصولات‌ سنتي‌ و صنايع‌ دستي‌ است‌. فهرست صفحه
نماي كلي مركزي

فرش دستباف صدساله ساروق

فرش دستباف صدساله ساروق


غذاهاي محلي - مركزي

سفره‌ خانواده‌ مردم‌ استان‌ مركزي‌، سفره‌اي‌ رنگين‌ با فرهنگ‌ غذايي‌ مخصوص‌ است‌ كه‌ تنوع‌ جالب‌ دارد. از آن‌جمله‌ مي‌توان‌ به‌ انواع‌ آش‌ (آش‌ اماچ‌، آش‌ شيره‌، آش‌ توت‌، آش‌ ترخنه‌ دوغ‌، آش‌ آجيل‌ دار، آش‌ شلغم‌، آش‌ آلو،آش‌ شله‌ قلمكار، اش‌ بلغور، آش‌ جو و آش‌ رشته‌)، انواع‌ آبگوشت‌ (آبگوشت‌ كشك‌ و بادنجان‌)، ديزي‌ بي‌گوشت‌، آبگوشت‌ بر باش‌، آبگوشت‌ چغندر، آبگوشت‌ قورمه‌، آبگوشت‌ ريواس‌، آبگوشت‌ به‌ و آبگوشت‌ گردو)،انواع‌ سوپ‌ (سوپ‌ عدس‌ قرمز و سوپ‌ تربچه‌)، انواع‌ كوفته‌ (كوفته‌ بلغور، كوفته‌ آرد نخودچي‌، كوفته‌ نخود،كوفته‌ سيب‌ زميني‌، كوفته‌ ساده‌)، بوراني‌ چغندر، ترخينه‌ شير، بي‌ گوشتي‌، ماكاروني‌ گردو، كوكوي‌ پياز، املت‌سيب‌ زميني‌، ترحلواي‌، گوشت‌ ترش‌، عدسي‌، گوشت‌ قورمه‌، قيما قنگ‌، يتيمچه‌، زير جوش‌، شامي‌ آبدار، كشك‌ وبادنجان‌، حليم‌، سر گنجشكي‌، بروني‌ كدو، ماشاب‌، قاتق‌ شيرين‌، پتيله‌، اشكنه‌، تاس‌ كباب‌ به‌، قيمه‌ ريزه‌، شيرين‌ پلو،ته‌ تالي‌، رشته‌ پلو، نشار پلو، انواع‌ خورشت‌(خورشت‌ انار، خورشت‌ كدو حلوايي‌، خورشت‌ ريواس‌، خورشت‌پاغارك‌، خورشت‌ برگ‌ سير، خورشت‌ آلو اسفناج‌، خورشت‌ قرمه‌ سبزي‌، خورشت‌ فسنجان‌) و ده‌ها نوع‌خورشت‌ و چاشت‌ ديگر اشاره‌ كرد.

منبع: ایران کهن تر از تاریخ، حسن زنده دل، نشر ایرانگردان

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 1711
آگهی وجود ندارد


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی