امروز : 183
دیروز : 536
هفته گذشته : 7484
ماه : 41712
کل بازدید : 2614308
کاربران آنلاین : 1
ورودی گوگل : 3895
WWW.BOOKINGBAMA.COM
شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد:
انواع limit switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع ميکرو سوييچ جريان متناوب شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع ميکرو سوييچ جريان مستقيم شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع compact limit switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Cam Switch روشنايي شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Cam Switch 5A شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Key Cam Switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع رله ي Lockout شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع 43PD Motor Cam Switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Cam Switch اختلاف مدل AC250V,5A شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Cam Switch اختلاف مدل AC250V,10A شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Push Button Cam Switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره
Standard circuit انواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
? 16 SERIES GUIDE انواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
Push Button/Emergency Push Button Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Pilot Lamp شرکت يانگ سانگ yongsung کره
Rotary Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Pilot Lamp مدل (APL ?16) شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Push Lock Switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Select Lock Push Button Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Lever Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Selector Push Button Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Super Emergency Push Button Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سوييچ هاي کمکي شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Auxiliary Switch for breakerانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Rotary Momentary Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

SL-33, BSL-33وSL-25 مدل Square Lampانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Bulletin Rectangle انواع لامپ هاي شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع لامپ هاي LED مربعي شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع رله هاي Mini Power شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع رله هاي Control
انواع Power Relay شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Keep Relay(Auxiliary Relay for Electric Power) انواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سوکت ها شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Test Terminal Blockانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Common Terminal Blockانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Fixing Terminal Blockانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Assembly Terminal Blockانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
2 Layer Assembly Terminal Blockانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کنترل باکس هاي IP66 شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کنترل باکس هاي پلاستيکي شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Square & Multi -Pole Connectorانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کانکتور شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع نگهدارنده ي فيوز شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع زنگ هشدار شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Button Safety Cover شرکت يانگ سانگ yongsung کره
Sun Capانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
Assemble - Disassemble Tool for Lock Ringانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Assemble - Disassemble Tool for Square Lampانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
Protection Cover انواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

ELECTRODE BAR HOLDERانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

CB external operating handle انواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Double ends LED panel light شرکت يانگ سانگ yongsung کره
مدل YSAR3—211K(L)B شرکت يانگ سانگ yongsung کره
مدل YSNPL3—AL22 شرکت يانگ سانگ yongsung کره
مدل YSAP13—11 شرکت يانگ سانگ yongsung کره
مدل YSAP13--11 شرکت يانگ سانگ yongsung کره
مدل YSMB3—22A شرکت يانگ سانگ yongsung کره
مدل YSPL2—AL22 شرکت يانگ سانگ yongsung کره
مدل YSSL33—AL22 شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سوئيج شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سوئيچ قطع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سوئيج وصل شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سوئيج Disconnect شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سوئيج on شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سوئيج off شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سوئيج on/off شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد قطع شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد وصل شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد salzer شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد saelzer شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد سولزر شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد سالزر شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد سائلزر شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سوئيج 2 پل شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد 2 پل شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد sypass شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سوئيج sypass شرکت يانگ سانگ yongsung کره
روتاري سوئيج شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سوئيج مربعي شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سوئيج گرد شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد روتاري شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سوئيج 2 حالته شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سوئيج 3 حالته شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سوئيج 3 پل شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد 3 پل شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع فيلتر شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع چوک شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع چنج اور شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع changeover شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع رله change شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سوئيج Remote شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کانکتور terminal شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع رله overloads شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع رله اورلود شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع MPCB شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع حفاظت موتور شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کليد مينياتوري شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع محدود کننده ي جريان شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Current Limiter شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سنسور حرکت شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سنسور movement شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع موتور استارتر شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سوئيج شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سنسور شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع تراسفر شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع ترانسفورماتور شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع street light شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سوييج Foot شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع سوئبچ Limit شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع ليميت سوئيچ شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کليد به يکسر شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کليد MCB شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کليد ACB شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کليد MCCB شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع فوت سوئيج شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع رله شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع ايزولاتور شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع conductor شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع Wire شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کابل شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواع کنترل شرکت يانگ سانگ yongsung کره
انواح کنترل چراغ خيابان شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد سوييچ شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد سوييچ پوش باتن شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد اهرمي شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کليد سوييچ ديواري / تابلويي شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سلکتور سوييچ شرکت يانگ سانگ yongsung کره
کنترل سوييچ شرکت يانگ سانگ yongsung کره
سلکتور سوييچ ديواري / تابلويي- کليد گردان شرکت يانگ سانگ yongsung کره

همچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.
وب سايت شرکت :
www.yongsungelec.co.kr
www.Shahin-co.ir

انواع رله flag ، رله فلگ، رله پرچمي ، ترانس جريان ALCE Elektrik ترکيه ، سنسور Braun آلمان ، تاکومتر Braun آلمان ، کانکتور Hummel هامل آلمان ، کانکتور Lemo لمو سوئيس ، انواع ترانسديوسر hsing cheng سيانگ چنگ تايوان انواع مولتي متر hing cheng سيانگ چنگ تايوان ، ماژول ورودي و خروجي Braun آلمان ، انواع کانکتور هاي Amphenol آمفنول فرانسه، انواع فيش هاي نر ي و مادگي Lemo لمو سوئيس، انواع فيش هاي نري مادگي Hummel هامل آلمان انواع سنسور فشار Huba control هوبا کنترل سوئيس انواع موتور کنترل هاي Itlal group ايتال ايتاليا انواع پوزيشنر sss ژاپن ، انواع رله هاdelcon فنلاند ، انواع چراغ هاي سيگنالي sirena سيرنا ايتاليا ، انواع آژير sirena سيرنا ايتاليا ، انواع تجهيزات ضد انفجار coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع ترموستات coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع سنسور coelb کوئلبو ايتاليا ، انواع سوئيچ فشار coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع فيلتر franke آلمان فرانکه آلمان انواع فيلتر franke آلمان فرانکه آلمان ،انواع فيلتر TDK ژاپن ، انواع سطح سنج OFFICINE OROBICHE ايتاليا ، انواع سوئيچ سطح OFFICINE OROBICHE ايتاليا محصولات آفيسينس اوروبيچه ،شنت Acmes آکمس فرانسه ، انواع سوئيچ metrix متريکس آمريکا ، انواع سنسور metrix متريکس آمريکا ، انواع سنسور لرزه metrix متريکس آمريکا، انواع سنسور ويبره metrix متريکس آمريکا ، انواع رله imo ايمو انگليس ، انواع باتري شارژر Teledyne تله داين آمريکا ، انواع باتري شارژر Gill گيل آمريکا ، انواع سوئيچ cella ايتاليا ، انواع سوئيچ سلا ، انواع منبع تغذيه Gutor گوتر سوئيس ، انواع اينورتر Gutor گوتر سوئيس، انواع سوئيچ فشار Lektra لکترا ايتاليا ، انواع سوئيچ فشار Cella چلا ايتاليا ، انواع رله Erni ارني ايتاليا، مقاومت metrosil متروسيل انگليس ، برقگير metrosil متروسيل انگليس ، ارستر metrosil متروسيل انگليس ، سنسور Meggitt ، رله کومات Comat سوئيس ، انواع صاعقه گير France paratonne ، انواع کانتر صاعقه France paratonne ، انواع موتور Ghibson قيسبون ، انواع موتور Schorch شرش ، انواع انکودر Kuebler کويبلر ، انواع سنسور Delimon دليمون آلمان ، انواع سوئيچ فشار Delimon دليمون آلمان ، انواع محصولات Minimax مينيماکس آلمان ، انواع رله ETA ، انواع منبع تغذيه Elba البا آلمان ، انواع سنسور Kuebler کوبلر آلمان ، انواع کابل Lapp لپ آلمان ، ترانس Sael ايتاليا، شير Indra ايندرا ايتاليا، ولو Indra ايتاليا، شير Oliver انگليس، پاور ميتر Hsing Cheng تايوان، پاور آنالايزر سري hc6030 تايوان، ترانسديوسر Hsiang Cheng تايوان، سوئيچ فشار Potter پوتر، شير Univer يونيور ايتاليا، بوبين Univer يونيور ايتاليا، سيلندر Univer يونيور ايتاليا، منبع تغذيه Cosel کوسل (کاسل) ژاپن، رله comat کومات سوئيس، رله Dold دولد آلمان، تايمر دولد آلمان، محصولات Semikron سميکرون آلمان ، ماژول Semikron سميکرون آلمان، ماژول IGBT شرکت Semikron سميکرون آلمان، تايريستور Semikron سميکرون آلمان، درايو Semikron سميکرون آلمان، ماژول ماسفت Semikron سميکرون آلمان، ديود Semikron سميکرون آلمان، ماژول ديود Semikron سميکرون آلمان، رکتيفاير Semikron سميکرون آلمان، فن Semikron سميکرون آلمان، استک Semikron سميکرون آلمان، سوئيچ Dold دولد آلمان، رله ايمني Dold دولد آلمان، انکلوژر Dold آلمان، سنسور Huba Control هوبا کنترل سوئيس، سوئيچ فشار Huba Control هوبا کنترل سوئيس، ترانسميتر فشار Huba Control هوبا کنترل سوئيس، رله Relog ريلاگ آلمان، محصولات EAW-Relaistechnik آلمان، رله EAW آلمان، رله 2RH01 ، رله 2RH02 ، ترموسوييچ EAW آلمان، تايمر سري 2RH، رله RA70 ، انکودر Baumer ، انکودر بامر، انکودر Kuebler ، انکودر کوبلر، سنوسر Horn آلمان، تاکومتر Horn المان، انکودر Horn آلمان، کانکتور Ilme ايلمه، گيج وايز Wise ، گيج فشار Wise باطري شارژر Mastervolt مسترولت، منبع تغذيه mastervolt مسترولت، آمپرمتر Bluesea آمريکا، سوئيچ Bluesea آمريکا بلوسي آمريکا، انواع محصولات دريايي Bluesea آمريکا بلوسي آمريکا، انواع پالسر eltomatic التوماتيک، محصولات Acnor ، کابل دريايي Acnor آکنور، محصولات صنعت دريايي Acnor آکنور، کانکتور هاي دريايي Acnor آکنور ، محصولات BEP ، باطري مانيتورينگ BEP ، مديريت باطري BEP ، حفاظت مدار BEP بپ، سوئيچينگ ديجيتال BEP ، باطري سوئيچ BEP ، باسبار BEP ، فيوز BEP ، نگهدارنده فيوز BEP ، محصولات Marinco مارينکو ، محصولات Promariner پرومارينر، باطري شارژر Promariner پرومارينر، ايزولاتور Promariner پرومارينر، اينورتر Promariner پرومارينر، binocular شرکت Promariner پرومارينر ، ديمر Blue sea بلوسي آمريکا، امپرمتر Blue sea بلوسي آمريکا، ميتر Blue sea بلوسي آمريکا، باطري شارژر Blue sea بلوسي آمريکا، رله Blue sea بلوسي آمريکا، اتوماتيک شارژينگ رله Blue sea بلوسي آمريکا، سوئيچ باطري Blue sea بلوسي آمريکا، باطري سوئيچ Blue sea بلوسي آمريکا، سلونوئيد Blue sea بلوسي آمريکا، باسبار Blue sea بلوسي آمريکا، ايزولاتور Blue sea بلوسي آمريکا، فيوز Blue sea بلوسي آمريکا، فيوز بلاک Blue sea بلوسي آمريکا، سوئيچ Blue sea بلوسي آمريکا، پنل ميتر Blue sea بلوسي آمريکا، ميتر تابلويي Blue sea بلوسي آمريکا، Circuit breaker شرکت Blue sea بلوسي آمريکا، بريکر Blue sea بلوسي آمريکا، سوئيچ Baco باکو فرانسه ، خط کش Iskra ايسکرا، انکودر Iskra ايسکرا، رله Schleicher اسشليشر آلمان، رله ايمني Schleicher اسشليشر آلمان، انواع ترانس Belpa بلپا – ترانسفورماتور Belpa بلپا ، رله Arteche آرتچه اسپانيا، انرژي متر ND Metering – نمايندگي Nothorn Design نورتن ديزاين انگليس- ترانس جريان APT چين – ترانسفورماتور APT – نمايندگي انحصاري مور آلمان- نمايندگي انحصاري Murrelektronik آلمان – منبع تغذيه Cabur کابور ايتاليا- کانکتور Palazzoli پالازولي- رله Cheng Yang چنگ يانگ – ترانسديوسر GA003 – ترانسديوسر MR1 MU – تاکومتر VDO – سوئيچ Stromag – گيج بامر Baumer – سوئيچ بامر baumer- سوئيچ Boudron hennai – گيج Boudron hennai – يوپي اس Ea-Elektro آلمان – يوپي اس UPS 724-11B – سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنشرکت برق و صنعت شاهين
آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4
موبايل: 09194822960 و 09194838378
تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)
فاکس: 88920523 (021)
وب سايت:www.Shahin-co.ir
ايميل: MurrIran@gmail.com
ShahinPowerAndIndustry@gmail.com
info@shahin-co.ir


این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
   
بازدید : 230


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی