امروز : 709
دیروز : 3490
هفته گذشته : 21171
ماه : 64804
کل بازدید : 1767330
کاربران آنلاین : 11
ورودی گوگل : 3763
WWW.BOOKINGBAMA.COM
مشخصه ها :
- ترکيبي جديد و مؤثر در بهبود عملکرد، رفع التهاب و درد مفاصل و غضروف ها
- آهسته رهش Prolonged Release

موارد مصرف :
کمک به بهبود عملکرد مفاصل و غضروف ها

شرايط نگهداري :
در جاي خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

روش مصرف :
در بزگسالان و کودکان بالاي 12 سال يک تا دو قرص در روز همراه غذا ميل شود.

هشدار مصرف :
اين محصول مکمل غذايي بوده و براي تشخيص، پيشگيري يا درمان نمي باشد.
زنان باردار و شيرده حتماً قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنند.
در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک مشورت نماييد.
مقدار توصيه شده را بدون مشورت با پزشک و يا داروساز خود افزايش ندهيد.

توضيحات :
اس‍ت‍ئ‍وآرت‍ري‍ت‌ يا آرتروز ي‍ک‍ي‌ از ب‍ي‍م‍اريه‍اي‌ م‍ف‍ص‍ل‍ي‌ ب‍ا پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ آه‍س‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا پ‍ي‍داي‍ش‌ ت‍دري‍ج‍ي‌ درد، خ‍ش‍ک‍ي‌ و م‍ح‍دودي‍ت‌ ح‍رک‍ت‌ م‍ف‍ص‍ل‌ م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ي‌ش‍ود. تخريب شدن غضروف مهمترين يافته آسيب شناسي اين بيماري به شمار مي رود. اگ‍ر چ‍ه‌ اس‍ت‍ئ‍وآرت‍ري‍ت‌ م‍ع‍م‍ولاً ي‍ک‌ ب‍ي‍م‍اري‌ خ‍وش‌خ‍ي‍م‍‌ م‍ي‌ب‍اش‍د ول‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ دژن‍رات‍ي‍و غضروف گ‍اه‌ آن‍ق‍در ش‍دي‍د اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍اع‍ث‌ از ک‍ار اف‍ت‍ادگ‍ي‌ مفصل مربوطه م‍ي‌گ‍ردد. ن‍ظري‍ه‌ه‍اي‌ ج‍دي‍د در م‍ورد پ‍ات‍وژن‍ز ب‍ي‍م‍اري‌ دلال‍ت‌ ب‍ر آن‌ دارد ک‍ه‌ اس‍ت‍ئ‍وآرت‍ري‍ت‌ ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ ح‍ت‍م‍ي‌ س‍ال‍خ‍وردگ‍ي‌ (پ‍ي‍ري‌) ن‍ب‍وده‌ و م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ دلايل گوناگون ديگر مانند : داشتن سابقه ژنتيکي، چاقي و اضافه وزن، انجام حرکات ورزشي سنگين و غيراصولي و ... ايجاد شود. بنابراين بررسي روش هايي که سبب بهبود شرايط گفته شده شود، مي تواند در بهبود کيفيت زندگي فرد بيمار مؤثر و مفيد باشد.

نام آگهی دهنده : داودي 2
شماره تماس : 09202123211
موقعیت : تهران - مناطق 1-2-3
آدرس : نوژاشاپ
ایمیل :
قیمت : 70000
تاریخ ثبت : 1397‬ ‪دی‬ ‪03‬
تاریخ انقضا : 1398‬ ‪آذر‬ ‪28‬‬
     
بازدید : 237


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه تبلیغ صنایع دستی و گردشگری می باشد .
طراحی و برنامه نویسی : نرم افزار مدیریت آگهی